Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Tổng quan 154 ha Liên Phường 2-3-4-5-6-8-9-10 Quận 4 ( liên Phường)


Tổng quan 154 ha  Liên Phường 2-3-4-5-6-8-9-10  Quận 4 ( liên Phường)

Vị trí  Liên Phường 2-3-4-5-6-8-9-10  Quận 4 : nằm vị trí trung tâm Quận 4
 • Phía tây bắc giáp Bến Vân Đồn và  Kênh Bến Nghé 
 • Phía nam giáp Tôn Thất Thuyết và Kênh Tẻ
 • Phía Tây Nam giáp Nguyễn Khoái và Phường 1 
 • Phía Đồng Bắc giáp đường Đoàn Văn Bơ và Phường 12
 • Phía Đông Nam giáp đường Tôn Đản và Phường 14

Diện tích Liên Phường 2-3-4-5-6-8-9-10  Quận 4:  154  ha
 • Đất nhóm nhà ở  : 115,34 ha
 • Đất CTCC cấp đơn vị ở : 14,44 ha
 • Đất Công Viên Cây Xanh : 4,88 ha
 • Đất giao thông  đối nội: 32,05 ha
 • Đất giao thông đối ngoại : 8,15 ha


Quy hoạch giao thông Liên Phường 2-3-4-5-6-8-9-10  Quận 4:
 • Trục Bắc Nam 46-40m
 • Đường Hoàng Diệu 25m
 • Đường Đoàn Văn Bơ 39-25m
 • Đường Tôn Đản 30m
 • Đường Nguyễn Khoái 25-41m
 • Đường Bến Vân Đồn 25m
 • Đường Tôn Thất Thuyết 25m
 • Đường Vĩnh Hội 20m
 • Đường Lê Văn Linh 25m
 • Đường số 14ND 25m
 • Đường Nguyễn Hữu Hào 20m
 • Đường Khánh Hội 20-22-28,5m
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét