Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Tổng quan 38,6 ha Phường 1 Quận 4


Tổng quan 38,6 ha  Phường 1 Quận 4 


(Bản đồ quy hoạch giao thông)
-Vị trí Phường 1 Quận 4 : nằm vị trí hướng Tây Nam Quận 4
 • Phía tây bắc giáp Bến Vân Đồn, Kênh Bến Nghé 
 • Phía nam giáp Tôn Thất Thuyết, Kênh Tẻ
 • Phía đông bắc giáp Nguyễn Khoái, Phường 2

 (Bản đồ quy hoạch sử dụng đất)
-Diện tích Phường 1 Quận 4 :  38,66 ha
 • Đất nhóm nhà ở  : 12,38 ha 
 • Đất CTCC cấp đơn vị ở : 3,17 ha
 • Đất Công Viên Cây Xanh : 12,04 ha 
 • Đất giao thông  đối nội: 10,51 ha
 • Đất giao thông đối ngoại : 0,56 ha

-Quy hoạch giao thông Phường 1 Quận 4 : 13 cung đường
 • Nguyễn Khoái 25-41m
 • Bến Vân Đồn 25-28m
 • Tôn Thất Thuyết  25m
 • Đường số 1 28m
 • Đường số 2 20m
 • Đường số 3 25m
 • Đường số 4  20m
 • Đường số 5  20m
 • Đường số 6  20m
 • Đường số 7 30m
 • Đường ĐB-1 20m
 • Đường ĐB-2 16-20m
 • Đường ĐB-3 12m 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét