Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Tổng quan 70 ha Phường 18 Quận 4


Tổng quan 70 ha Phường 18 Quận 4 
Vị trí  Phường 18  Quận 4 : nhìn tổng thể nằm vị trí hướng Đông Nam của Quận 4
 • Phía đông bắc giáp đường Nguyễn Tất Thành 
 • Phía tây bắc giáp đường Xóm Chiếu
 • Phía tây nam giáp đường Đoàn Văn Bơ 
 • Phía nam giáp Tôn Thất Thuyết
 Diện tích Phường 18  Quận 4 : 70,08  ha
 • Đất nhóm nhà ở  : 45,24  ha
 • Đất ngoài đơn vị ở : 24,84  ha
Quy hoạch giao thông Phường 18 Quận 4:
 • Đường Nguyễn Tất Thành 30m
 • Đường D1 : 33m
 • Đường Đoàn Văn Bơ 25m
 • Đường Tôn Thất THuyết 25m
 • Đường Xóm Chiếu 25m
 • Đường Nguyễn Thần Hiến 25-20m
 • Đường Trương Đình Hội 20m
 • Đường D2 (dọc sông)20m
 • Đường D3 20m
 • Đường Tôn Thất Thuyết (nhánh phụ)13,5m
 • Đường D4 (hẻm 448 Nguyễn Tất Thành) 16m
 • Đường D5  16m
 • Đường D6 : 12m
 • Đường D7 12m
 • Đường D812m
 • Đường nội bộ 8mKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét