Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

143 đất nền liên kế/ biệt thự Đông Tăng Long An Lộc, P. Trường Thạnh Quận 9

143 đất nền Đông Tăng Long  An Lộc, P. Trường Thạnh Quận 9 : pháp lý minh bạch
THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư dự án : Tổng Cty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) (trực thuộc Bộ Xây dựng)