Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền Đà Nẵng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền Đà Nẵng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Đất nền Đà Nẵng


  • Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, là trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Đà Nẵng là một trong những thành phố quan trọng nhất miền Trung, đóng vai trò hạt nhân trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đồng thời cũng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam,[3] đô thị loại I, trung tâm cấp quốc gia, cùng với Hải Phòng và Cần Thơ.