Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Đất nền Quận Gò Vấp

 
 • Gò Vấp là một quận nội thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Từ những năm 80, quận Gò Vấp được xem là một quận có tốc độ đô thị hóa cao của Thành phố Hồ Chí Minh và đã có thời điểm không kiểm soát được[cần dẫn nguồn]. So với các quận khác, Gò Vấp còn có quỹ đất lớn
 • Quá trình đô thị hóa quá nhanh đã làm cho Gò Vấp trở thành một trong ba quận có tốc độ tăng dân số cơ học cao nhất thành phố. Cụ thể, năm 1976 Gò Vấp có 144 ngàn dân thì năm 1995 đã có 223 ngàn người, năm 2000 là 231 ngàn, năm 2003 là 413 ngàn và năm 2004 là 455 ngàn người. Tính từ năm 1980 đến năm 2003, dân số của Gò Vấp tăng 2,87 lần, trung bình tăng mỗi năm 13,66%. Theo thống kê vào năm 2019 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, dân số quận Gò Vấp là 602.180 người. Đây là quận đông dân thứ 2 của thành phố (sau quận Bình Tân). Quận Gò Vấp gồm 16 phường (Không có phường 2): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Trong đó, phường 10 là trung tâm của quận.

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG :

 1. AN HỘI
 2. AN NHƠN
 3. CÂY TRÂM
 4. DƯƠNG QUẢNG HÀM
 5. ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 11
 6. ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 13
 7. ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 16
 8. ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 3
 9. ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 16
 10. ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 11
 11. ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 7
 12. ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 16
 13. ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 17
 14. ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 3
 15. ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 7
 16. ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 3
 17. ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 7
 18. ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 7
 19. ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 11
 20. ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 16
 21. ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 11
 22. ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 16
 23. ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ)
 24. ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 5
 25. ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ)
 26. ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG 6
 27. ĐƯỜNG SỐ 28, PHƯỜNG 6
 28. ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG 6
 29. HẠNH THÔNG
 30. HOÀNG HOA THÁM
 31. HOÀNG MINH GIÁM
 32. HUỲNH KHƯƠNG AN
 33. HUỲNH VĂN NGHỆ
 34. LÊ ĐỨC THỌ
 35. LÊ HOÀNG PHÁI
 36. LÊ LAI
 37. LÊ LỢI
 38. LÊ QUANG ĐỊNH
 39. LÊ THỊ HỒNG
 40. LÊ VĂN THỌ
 41. LƯƠNG NGỌC QUYẾN
 42. LÝ THƯỜNG KIỆT
 43. NGUYỄN BỈNH KHIÊM
 44. NGUYỄN DU
 45. NGUYÊN HỒNG
 46. NGUYỄN KIỆM
 47. NGUYỄN OANH
 48.  
 49. NGUYỄN THÁI SƠN
 50. NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
 51. NGUYỄN TUÂN
 52. NGUYỄN VĂN BẢO
 53. NGUYỄN VĂN CÔNG
 54. NGUYỄN VĂN DUNG
 55. NGUYỄN VĂN LƯỢNG
 56. NGUYỄN VĂN NGHI
 57. PHẠM HUY THÔNG
 58. PHẠM NGŨ LÃO
 59. PHẠM VĂN BẠCH
 60. PHẠM VĂN CHIÊU
 61. PHAN HUY ÍCH
 62. PHAN VĂN TRỊ
 63. QUANG TRUNG
 64. TÂN SƠN
 65. THÍCH BỬU ĐĂNG
 66. THIÊN HỘ DƯƠNG
 67. THỐNG NHẤT
 68. THÔNG TÂY HỘI
 69. TRẦN BÁ GIAO
 70. TRẦN BÌNH TRỌNG
 71. TRẦN PHÚ CƯỜNG
 72. TRẦN QUỐC TUẤN
 73. TRẦN THỊ NGHĨ
 74. TRƯNG NỮ VƯƠNG
 75. TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ
 76. TRƯƠNG MINH KÝ
 77. TÚ MỠ
 78. BÙI QUANG LÀ
 79. ĐỖ THÚC TỊNH
 80. NGUYỄN DUY CUNG
 81. NGUYỄN TƯ GIẢN
 82. PHẠM VĂN ĐỒNG

ĐẤT NỀN QUẬN GÒ VẤP- GỒM CÁC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SAU ĐÂY :
 
***
Youtube :
***
Fanpage : 
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét