Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Quy hoạch Khu 174 ha Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 ra sao ?

Khu 174 ha Thạnh Mỹ lợi Quận 2-18 dự án nhà ở

NỘI DUNG QUY HOẠCH 1/2000 : Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

Vị trí khu vực quy hoạch: phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

 • Phía Đông Bắc : giáp khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi 157,975ha (khu 143ha cũ);
 • Phía Đông Nam : giáp đường vành đai phía Đông;
 • Phía Tây Bắc    giáp sông Sài Gòn;
 • Phía Tây Nam    giáp sông Sài Gòn.

Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 178,29 ha.

 • Tính chất của khu vực quy hoạch: Khu dân cư xây dựng mới, khu công cộng (trường học, bệnh viện, thương mại-dịch vụ…) và khu công viên cây xanh sử dụng công cộng.

2. Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu:

 • Công ty Cổ phần Thạnh Mỹ Lợi.

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ:

 • Công ty TNHH tư vấn quy hoạch và phát triển đô thị H.C.M.C.

4. Hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000:

 • Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch phân khu;
 • Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung Quận 2;
 • Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập QHPK tỷ lệ 1/2000.

5. Dự báo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:

5.1. Dự báo quy mô dân số: khoảng 21.500 người.

5.2. Các chỉ tiêu dự kiến về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:

6. Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạ tầng trong khu vực quy hoạch:

 • Việc xác định các khu chức năng, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị phải phù hợp với định hướng phát triển không gian và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại từng khu vực theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Quận 2 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị hiện hành.
 • Nội dung nghiên cứu của đồ án cần đáp ứng yêu cầu theo định hướng các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; mạng lưới giao thông được tổ chức và kết nối theo tầng bậc, được cập nhật và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng, các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong phạm vi khu vực quy hoạch; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu) tiếp giáp khu vực quy hoạch, phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 2 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt.
 • Định hướng nhà cao tầng tại một số khu vực điểm nhấn và khu vực có giao thông thuận lợi dọc đường Vành đai phía Đông.
 • Xác định ranh các đơn vị ở phù hợp, trong đó có trung tâm cấp đơn vị ở và các nhóm ở theo từng loại hình nhà ở (thấp tầng, cao tầng); các đơn vị ở cần được nghiên cứu xác định với quy mô dân số và cơ cấu sử dụng đất phù hợp (đường giao thông chính đô thị không chia cắt đơn vị ở); các công trình dịch vụ công cộng, khu công viên cây xanh, sân chơi - thể dục thể thao v.v… đảm bảo bán kính phục vụ cho các nhóm nhà ở và các đơn vị ở phù hợp với QCVN 01:2008/BXD.
 •  Khu vực tiếp giáp sông, rạch phải nghiên cứu đề xuất phát huy ưu thế địa hình sông nước, tạo không gian mở hài hòa với cảnh quan chung tại khu vực; phát triển mô hình công trình thấp tầng với mật độ xây dựng thấp, các công trình cao tầng được bố trí dọc đường Vành đai phía Đông. 
 • Công viên cây xanh: Đảm bảo phù hợp quy định, tận dụng các quỹ đất trống, hoang hóa nhằm phân bổ diện tích công viên cây xanh và sân chơi thể dục thể thao tập trung cho các đơn vị ở kết hợp khai thác cảnh quan dọc sông, rạch hiện hữu, tổ chức mảng xanh kết hợp mặt nước tạo thông thoáng, vi khí hậu tốt, thuận lợi cho người dân tiếp cận sử dụng.
 • Hệ thống giao thông nội bộ tổ chức gắn kết chặt chẽ với mạng lưới đường giao thông chung của khu vực.

7. Yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược:

 • Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.
 • Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.
 • Đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị. Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.

8. Hồ sơ sản phẩm của đồ án, tiến độ và tổ chức thực hiện:

8.1. Danh mục, hồ sơ sản phẩm của đồ án (17 bộ):

- Thuyết minh tổng hợp;

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000;

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000;

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000, bao gồm:

 • Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông;
 • Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt;
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện chiếu sáng;
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước;
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn;
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc;
 • Bản đồ hiện trạng môi trường.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 (có thể hiện sơ đồ thu nhỏ xác định ranh các đơn vị ở trên bản vẽ này);

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1 1/2.000;

- Bản đồ quy hoạch giao thông;

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (tùy theo nội dung và quy mô đồ án, có thể gộp chung với bản đồ quy hoạch giao thông);

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000, bao gồm:

 • Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị;
 • Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị;
 • Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị;
 • Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị;
 • Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc;

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật;

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000;

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

8.2. Tiến độ và tổ chức thực hiện:

a) Tiến độ thực hiện:

 • Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: 4 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ.

b) Tổ chức thực hiện:

 • Chủ đầu tư                : Công ty Cổ phần Thạnh Mỹ Lợi
 • Đơn vị tư vấn            : Công ty TNHH tư vấn quy hoạch và phát triển đô thị H.C.M.C.     
 • Cơ quan thẩm định   : Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
 • Cơ quan phê duyệt    : Ủy ban nhân dân Thành phố.

9. Các điểm lưu ý khi nghiên cứu, lập đồ án  quy hoạch phân khu:

 • Về kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị khu vực: nội dung nghiên cứu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cần giữ gìn tính chất đặc thù, phát huy được bản sắc, đồng thời xác định các khu vực dọc các sông, rạch, trục đường chính (song Sài Gòn, rạch Ngọn Ngay, đường Vành đai phía Đông…), khu vực quan trọng về kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử khu vực công trình có giá trị về di sản kiến trúc, v.v… để có kế hoạch lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị khu vực cụ thể (Quy chế cấp 2) theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị và Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, làm cơ sở quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch.
 • Tại các khu đất có chức năng sử dụng hỗn hợp cần xác định cơ cấu, tỷ lệ các chức năng sử dụng đất (ưu tiên dành quỹ đất để bố trí công trình công cộng, cây xanh), quy mô dân số để cân đối, xác định các chỉ tiêu sử dụng đất về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho phù hợp trong phạm vi quy hoạch.
 • Về bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật: trong phạm vi đồ án cần nghiên cứu bố trí các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cho khu vực quy hoạch và cấp đô thị, phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung Quận 2.
 • Quy hoạch hệ thống đường giao thông phù hợp với tính chất là một khu đô thị phát triển, kết nối đồng bộ theo tầng bậc, đồng thời cải tạo mở rộng các tuyến đường hiện hữu cho phù hợp mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung Quận 2 và tỷ lệ giao thông theo quy chuẩn xây dựng, song song với việc nâng cấp hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.
 • Phải dành quỹ đất phù hợp để bố trí các công trình phúc lợi công cộng
 • Hạ tầng xã hội, cây xanh, đồng thời lưu ý dành quỹ đất phù hợp để bố trí công trình bến bãi đậu xe, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông, bến bãi trên địa bàn Thành phố.
 • Tại các khu vực ven sông, kênh, rạch, cần lưu ý tuân thủ về chỉ giới hành lang sông, kênh, rạch đã được quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc san lấp kênh, mương, rạch trong khu vực quy hoạch cần có ý kiến thỏa thuận của các cơ quan có thẩm quyền đã được quy định tại Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ chí Minh.
 • Cần lưu ý tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư có liên quaa đến đồ án quy hoạch (theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở) để có giải pháp quy hoạch phù hợp, khả thi.
 • - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từng ngành, địa phương và trên cơ sở định hướng phát triển đô thị theo từng giai đoạn, các chương trình, công trình trọng điểm của thành phố, quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành - lĩnh vực; cần xác định các phân kỳ thực hiện, có dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư trong phạm vi quy hoạch để làm cơ sở tổ chức thực hiện quy hoạch. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư thực hiện việc giám sát trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.
 • Nội dung hồ sơ, hình thức, quy cách thể hiện bản vẽ đồ án cần thực hiện theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng và Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị. Tầng cao công trình cần thể hiện theo QCVN 03:2009/BXD.

Nguồn : website UBND Quận 2

CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN :

KHU 143 HA-THẠNH MỸ LỢI : 
KHU LIỀN KỀ KHU 174HA THẠNH MỸ LỢI :

18 TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH : 
 • Đồng Văn Cống (LTL 25B) : 60m
 • Trương Văn Bang (đường số 2 ): 40m
 • Nguyễn Văn Kỉnh (đường số 3): 20m
 • Đường số 4 mới và cũ
 • Sử Hy Nhan (đường số 6) : 20m
 • Bát Nàn (đường A): 25m
 • Tạ Hiền (đường A): 25m
 • Lê Hiến Mai (đường B) : 20m
 • Phan Văn Đáng (đường C): 60m
 • Nguyễn An (đường C): 60m
 • Nguyễn Thanh Sơn (đường D): 20m
 • Đặng Như Mai (đường E): 20m
 • Phan Bá Vành (đường J): 16m
 • Nguyễn Địa Lô  (đường F): 20m
 • Nguyễn Mộng Tuân : 12m
 • Lâm Quang Ky (đường G): 25m
 • Nguyễn Khoa Đăng (đường H): 40m
Vui lòng lh : 0934070077-0918932223
K/gửi môi giới : 0934070077 (viber/zalo)

BẢN ĐỒ GOOGLE MAP :Youtube :
xxxxxxxxxxxxx
Fanpage : 

6 nhận xét:

 1. Dự án Tân Hoàng Minh Quảng An Tây Hồ,
  Dự án Tây HồChung cư Tân Hoàng Minh Quảng An Tây Hồ

  Dự án tân hoàng minh Trần duy hưng Cầu Giấy,
  Trình làng dự ánchung cư tân hoàng minh Trần duy hưngđang làm nóng BĐS,
  Chính sách bán hàng Dự án D' Capitale tân hoàng minh Trần Duy hưng,
  Ưu đãi Chung cư D' Capitale Trần Duy hưng,
  Vị trí đắc địa Dự án D' Capitale trần duy hưng Trần Duy hưng

  Dự án Biệt thự gamuda nằm tại Gamuda City,Dự án Liền kề gamuda nằm tại Gamuda City,,Dự án Chung cư gamuda nằm tại Gamuda City,

  Trả lờiXóa