Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Đất nền Quận 4

 • Quận 4 (hay Quận Tư) là một quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở giữa quận 1 và quận 7. Quận 4 là nơi tọa lạc của di tích Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh....cùng nhiều kiến trúc tôn giáo khác.
 • Quận có 15 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18.Trong đó, phường 12 là trung tâm quận.

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN 4:

 1. BẾN VÂN ĐỒN
 2. ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3
 3. CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI
 4. ĐINH LỂ
 5. ĐOÀN NHƯ HÀI
 6. ĐOÀN VĂN BƠ
 7. ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE
 8. ĐƯỜNG 10C
 9. ĐƯỜNG 20 THƯỚC
 10. ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH
 11. ĐƯỜNG PHƯỜNG 1
 12. ĐƯỜNG SỐ 1
 13. ĐƯỜNG SỐ 2
 14. ĐƯỜNG SỐ 3
 15. ĐƯỜNG SỐ 4
 16. ĐƯỜNG SỐ 5
 17. ĐƯỜNG SỐ 6
 18. ĐƯỜNG SỐ 7
 19. ĐƯỜNG SỐ 8
 20. ĐƯỜNG SỐ 9
 21. ĐƯỜNG SỐ 10
 22. ĐƯỜNG SỐ 10A
 23. ĐƯỜNG SỐ 10B
 24. ĐƯỜNG SỐ 11
 25. ĐƯỜNG SỐ 12
 26. ĐƯỜNG SỐ 12A
 27. ĐƯỜNG SỐ 13
 28. ĐƯỜNG SỐ 15
 29. ĐƯỜNG SỐ 16
 30. ĐƯỜNG SỐ 17
 31. ĐƯỜNG SỐ 18
 32. ĐƯỜNG SỐ 19
 33. ĐƯỜNG SỐ 20
 34. ĐƯỜNG SỐ 21
 35. ĐƯỜNG SỐ 22
 36. ĐƯỜNG SỐ 23
 37. ĐƯỜNG SỐ 24
 38. ĐƯỜNG SỐ 25
 39. ĐƯỜNG SỐ 28
 40. ĐƯỜNG SỐ 29
 41. ĐƯỜNG SỐ 30
 42. ĐƯỜNG SỐ 31
 43. ĐƯỜNG SỐ 32
 44. ĐƯỜNG SỐ 32A
 45. ĐƯỜNG SỐ 33
 46. ĐƯỜNG SỐ 34
 47. ĐƯỜNG SỐ 35
 48. ĐƯỜNG SỐ 36
 49. ĐƯỜNG SỐ 37
 50. ĐƯỜNG SỐ 38
 51. ĐƯỜNG SỐ 39
 52. ĐƯỜNG SỐ 40
 53. ĐƯỜNG SỐ 42
 54. ĐƯỜNG SỐ 43
 55. ĐƯỜNG SỐ 44
 56. ĐƯỜNG SỐ 45
 57. ĐƯỜNG SỐ 46
 58. ĐƯỜNG SỐ 47
 59. ĐƯỜNG SỐ 48
 60. ĐƯỜNG SỐ 49
 61. ĐƯỜNG SỐ 50
 62. HOÀNG DIỆU
 63. KHÁNH HỘI
 64. LÊ QUỐC HƯNG
 65. LÊ THẠCH
 66. LÊ VĂN LINH
 67. LÊ VĂN LINH NỐI DÀI
 68. NGÔ VĂN SỞ
 69. NGUYỄN HỮU HÀO
 70. NGUYỄN KHOÁI
 71. NGUYỄN TẤT THÀNH
 72. NGUYỄN THẦN HIẾN
 73. NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
 74. TÂN VĨNH
 75. TÔN ĐẢN
 76. TÔN THẤT THUYẾT
 77. TRƯƠNG ĐÌNH HỢI
 78. VĨNH HỘI
 79. VĨNH KHÁNH
 80. XÓM CHIẾU
 81. ĐƯỜNG LÊN CẦU KÊNH TẺ

ĐẤT NỀN QUẬN 4- GỒM CÁC DỰ ÁN SAU ĐÂY :
GOOGLE MAP :
YOUTUBE :
FANPAGE :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét