Hiển thị các bài đăng có nhãn bán đất nền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bán đất nền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

335 dự án Nhà ở trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh đủ điều kiện cấp Giấy Chứng Nhận (theo Công Văn 3292/STNMT-VP ngày 20/4/2023)

      Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3292/STNMT-VP về việc công khai các danh sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân tại dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố.