Hiển thị các bài đăng có nhãn Khu dân cư Đường 20 Thước Quận 4. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khu dân cư Đường 20 Thước Quận 4. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Khu dân cư Đường 20 Thước Quận 4

 
Khu đường 20 thước Quận 4

Vị trí :

  • Giáp 4 tuyến đường gồm : Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Vĩnh Khánh & Lê Văn Linh (nối dài)