Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Khu Văn Hóa Giả Trí Phú Mỹ Hưng

Khu Nam Viên Phú Mỹ Hưng

Khu Kênh Đào Phú Mỹ Hưng

Khu Cảnh Đồi Phú Mỹ Hưng

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

170 đất nền KDC Hải Duy Bình Trưng Đông Quận 2

KDC Hải Duy Bình Trưng Đông Quận 2

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư dự án  : Cty Cổ Phần Hải Duy

441 đất nền KDC Phú Nhuận, Bình Trưng Đông-Cát Lái Quận 2

Dự án Phú Nhuận (Tiểu khu A và B)- 154ha Bình Trưng Đông Quận 2

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

119 đất nền Thái Sơn Bình Trưng Đông 154 ha Quận 2

KDC Thái Sơn Bình Trưng Đông 154 ha Quận 2

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư  : Cty Thái sơn-BQP.

165 đất nền KDC Fideco Bình Trưng Đông Quận 2

165 đất nền KDC Fideco Bình Trưng Đông Quận 2 

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư dự án : Cty Cổ phần Ngoại Thương & PT Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh (Fideco)

102 đất nền biệt thự Eden 2 (EdenVillage 2)-Khu 154ha Bình Trưng Đông Cát Lái Quận 2

Biệt thự Eden Village 2 -Khu 154ha Bình Trưng Đông Cát Lái Quận 2

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư dự án   : Cty Cổ phần Eden

76 đất nền Lô 3 Tiểu Khu B, Tổng Cty Bến Thành, 154ha Bình Trung Đông Quận 2

KDC Lô 3 Tiểu Khu B, Tổng Cty Bến Thành-154ha Bình Trung Đông Quận 2

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư dự án : Tổng Cty Bến Thành

99 đất nền Trường Thịnh, Nguyễn Duy Trinh Bình Trưng Đông Quận 2

KDC Trường Thịnh 2, Nguyễn Duy Trinh Bình Trưng Đông Quận 2 : 

17 Chủ đầu tư Khu 154ha Bình Trưng Đông- Cát Lái Quận 2 ra sao ?

17 Chủ đầu tư Khu 154ha Bình Trưng Đông- Cát Lái Quận 2
THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-CHỦ ĐẦU TƯ : Gồm 17 chủ đầu tư thành phần :

1059 đất nền KDC Số 1 (Khu Tái Định Cư 143 ha) Thạnh Mỹ Lợi Quận 2


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư  : Công ty Quản Lý & Phát Triển Nhà Quận 2

372 đất nền KDC Văn Minh, P. An Phú, Quận 2

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

519 đất nền KDC Thế Kỷ 21, KDC Sông Giồng, P.Bình Trưng Tây, Quận 2

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

588 đất nền KDC Thủ Thiêm Villa (Khu số 5), Thạnh Mỹ Lợi Quận 2


119 đất nền KDC Quang Trung, Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

Bán đất nền KDC Quang Trung Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 : 119 đơn vị ở

THÔNG TIN SƠ LƯỢC 

281 đất nền Phú Nhuận 2, Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

252 đất nền KDC Phú Nhuận 1, Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

1.198 đất nền KDC Huy Hoàng,Thạnh Mỹ Lợi Quận 2THÔNG TIN SƠ LƯỢC 

112 biệt thự Hà Đô, Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

54 đất nền KDC Thế Minh, Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư  : Công Ty Thế Minh