Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Đất nền Quận 9- 63 dự án nhà ở


 • Quận 9 là quận ven nội thành thuộc khu đô thị phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Khu này bao gồm Quận 2, Quận 9, và Quận Thủ Đức, có trung tâm là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quận 9 được thành lập theo Nghị định số 03-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 1 năm 1997 tách ra từ huyện Thủ Đức cũ.
 • Quận 9 được chia thành 13 phường : Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh.
 • Trong đó, phường Hiệp Phú là trung tâm của quận.


PHƯỜNG PHƯỚC LONG A QUẬN 9 :
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B QUẬN 9 :
PHƯỜNG PHÚ HỮU QUẬN 9 :
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH QUẬN 9:
PHƯỜNG LONG BÌNH :
CÁC DỰ ÁN KHANG ĐIỀN :

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN 9 :

 1. BÙI QUỐC KHÁI
 2. BƯNG ÔNG THOÀN
 3. CẦU ĐÌNH
 4. CẦU XÂY 1
 5. CẦU XÂY 2
 6. DÂN CHỦ, PHƯỜNG HIỆP PHÚ
 7. DƯƠNG ĐÌNH HỘI
 8. ĐẠI LỘ 2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 9. ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 10. ĐÌNH PHONG PHÚ
 11. ĐỖ XUÂN HỢP
 12. ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 13. ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 1 PHƯỜNG TÂN PHÚ
 14. ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 15. ĐƯỜNG 11
 16. ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B
 17. ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B
 18. ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 19. ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 20. ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 21. ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 22. ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 23. ĐƯỜNG 15
 24. ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNH
 25. ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A
 26. ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 27. ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 28. ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 29. ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 30. ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 31. ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 32. ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 33. ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 34. ĐƯỜNG 22-25, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 35. ĐƯỜNG 23
 36. ĐƯỜNG 24
 37. ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 38. ĐƯỜNG 29
 39. ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 40. ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 41. ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 42. ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 43. ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A
 44. ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 45. ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 46. ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚ
 47. ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 48. ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 49. ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 50. ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
 51. ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B
 52. ĐƯỜNG 990 (GÒ TRANG)
 53. ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ
 54. ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU
 55. ĐƯỜNG NHÀ THIẾU NHI
 56. ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ
 57. ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNH
 58. ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNH
 59. ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ
 60. ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH
 61. ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNH
 62. ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ
 63. ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNH
 64. ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNH
 65. ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚ
 66. ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ
 67. ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ
 68. ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B
 69. ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ
 70. ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚ
 71. ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A
 72. ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚ
 73. ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚ
 74. ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚ
 75. ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A
 76. ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A
 77. ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ
 78. ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B
 79. ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNH
 80. ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH
 81. ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH
 82. ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B
 83. ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ
 84. ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH
 85. ĐƯỜNG SỐ 8
 86. ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG  TĂNG NHƠN PHÚ B
 87. ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ
 88. ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ
 89. ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒA
 90. GÒ CÁT
 91. GÒ NỔI
 92. HAI BÀ TRƯNG
 93. HÀNG TRE
 94. HỒ BÁ PHẤN
 95. HOÀNG HỮU NAM
 96. HỒNG SẾN
 97. HUỲNH THÚC KHÁNG
 98. ÍCH THẠNH
 99. KHỔNG TỬ
 100. LÃ XUÂN OAI
 101. LÊ LỢI
 102. LÊ VĂN VIỆT
 103. LÒ LU
 104. LONG PHƯỚC
 105. LONG SƠN
 106. LONG THUẬN
 107. MẠC HIỂN TÍCH
 108. MAN THIỆN
 109. NAM CAO
 110. NAM HOÀ
 111. NGÔ QUYỀN
 112. NGUYỄN CÔNG TRỨ
 113. NGUYỄN DUY TRINH
 114. NGUYỄN THÁI HỌC
 115. NGUYỄN VĂN TĂNG
 116. NGUYỄN VĂN THẠNH
 117. NGUYỄN XIỂN
 118. PHAN CHU TRINH
 119. PHAN ĐẠT ĐỨC
 120. PHAN ĐÌNH PHÙNG
 121. PHƯỚC THIỆN
 122. QUANG TRUNG
 123. QUANG TRUNG (NỐI DÀI)
 124. TAM ĐA
 125. TÂN HOÀ II
 126. TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ
 127. TÂN LẬP II
 128. TĂNG NHƠN PHÚ
 129. TÂY HOÀ
 130. TRẦN HƯNG ĐẠO
 131. TRẦN QUỐC TOẢN
 132. TRẦN TRỌNG KHIÊM
 133. TRỊNH HOÀI ĐỨC
 134. TRƯƠNG HANH
 135. TRƯỜNG LƯU
 136. TRƯƠNG VĂN HẢI
 137. TRƯƠNG VĂN THÀNH
 138. TÚ XƯƠNG
 139. VÕ VĂN HÁT
 140. XA LỘ HÀ NỘI

LIÊN QUAN :
GOOGLE MAP:
Youtube :
***
Fanpage : 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét