Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền Hóc Môn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền Hóc Môn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Đất nền Hóc Môn

 • Hóc Môn là huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nằm ở phía Tây thành phố. Huyện nằm ở giữa Quận 12 và huyện Củ Chi. Nơi đây còn nổi tiếng với tên gọi Mười tám thôn vườn trầu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
 • Huyện gồm 1 thị trấn Hóc Môn và 11 xã: Bà Điểm, Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Tân Xuân, Thới Tam Thôn, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng.
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN HÓC MÔN :

 1. ẤP DÂN THẮNG 1
 2. ẤP DÂN THẮNG 2
 3. ẤP ĐÌNH 4 (TÂN XUÂN)
 4. ẤP TAM ĐÔNG
 5. ẤP THỐNG NHẤT 2 - NHỊ TÂN 1
 6. BÀ ĐIỂM 12 (BÀ ĐIỂM)
 7. BÀ ĐIỂM 2
 8. BÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM)
 9. BÀ ĐIỂM 5
 10. BÀ ĐIỂM 6
 11. BÀ ĐIỂM 7
 12. BÀ ĐIỂM 8
 13. BÀ TRIỆU
 14. BÙI CHU
 15. BÙI CÔNG TRỪNG
 16. BÙI VĂN NGỮ
 17. ĐẶNG CÔNG BỈNH
 18. ĐẶNG THÚC VỊNH
 19. ĐỖ VĂN DẬY
 20. ĐỒNG TÂM
 21. ĐÔNG THẠNH 2-2 (ĐÔNG THẠNH)
 22. ĐÔNG THẠNH 4-2 (ĐÔNG THẠNH)
 23. ĐÔNG THẠNH 4-1 (ĐÔNG THẠNH)
 24. ĐƯỜNG 02 - ẤP MỚI 2
 25. ĐƯỜNG ẤP ĐÌNH 2
 26. DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC)
 27. ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 2
 28. ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 5
 29. ĐƯỜNG SỐ 3
 30. ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22
 31. ĐƯỜNG TÂN HIỆP
 32. ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14
 33. ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15
 34. ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31
 35. ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4
 36. ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7
 37. ĐƯỜNG TÂN XUÂN 2
 38. ĐƯỜNG TÂN XUÂN 6
 39. ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI
 40. GIÁC ĐẠO
 41. HÀ NỘI
 42. HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI)
 43. HƯƠNG LỘ 60B
 44. HƯƠNG LỘ 80B
 45. KHU PHỐ 7-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN)
 46. LÊ LAI
 47. LÊ THỊ HÀ
 48. LÊ VĂN KHƯƠNG
 49. LIÊN ẤP 1-4 XẪ XUÂN THỚI THƯỢNG
 50. LIÊN ẤP NAM THỚI - THỚI TỨ XÃ THỚI TAM THÔN
 51. LIÊN ẤP THỚI TỨ TRUNG ĐÔNG
 52. LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNH
 53. LIÊN ẤP: 3-7 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG
 54. LIÊN ẤP: 5-7 XÃ ĐÔNG THẠNH
 55. LIÊN XÃ (TÂN XUÂN - XUÂN THỚI SƠN - XUÂN THỚI THƯỢNG)
 56. LIÊN XÃ TÂN THỚI NHÌ - THỊ TRẤN
 57. LIÊN XÃ THỊ TRẤN - TÂN HIỆP
 58. LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN
 59. LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN
 60. LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH
 61. LÝ NAM ĐẾ
 62. LÝ THƯỜNG KIỆT
 63. MỸ HUỀ
 64. NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM)
 65. NAM LÂN 5 (BÀ ĐIỂM)
 66. NGÔ QUYỀN
 67. NGUYỄN ẢNH THỦ
 68. NGUYỄN HỮU CẦU
 69. NGUYỄN THỊ SÓC
 70. NGUYỄN THỊ THỬ
 71. NGUYỄN VĂN BỨA
 72. NHÀ VUÔNG
 73. NHỊ BÌNH 1 (NHỊ BÌNH)
 74. NHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH)
 75. NHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH)
 76. NHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH)
 77. NHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH)
 78. PHẠM VĂN SÁNG
 79. PHAN VĂN ĐỐI
 80. PHAN VĂN HỚN
 81. QUANG TRUNG
 82. QUỐC LỘ 1A 
 83. QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1)
 84. RẠCH HÓC MÔN
 85. RẠCH HÓC MÔN
 86. RANH ẤP MỸ HÒA 1 - MỸ HÒA 3
 87. RANH XÃ TRUNG CHÁNH - TÂN XUÂN
 88. RỖNG BÀNG XÃ TÂN HIỆP
 89. SỐ 05 XÃ TÂN THỚI NHÌ
 90. SỐ 06 XÃ TÂN THỚI NHÌ
 91. SỐ 07 XÃ TÂN THỚI NHÌ
 92. SỐ 12 XÃ TÂN THỚI NHÌ
 93. SỐ 14 XÃ TÂN THỚI NHÌ
 94. SỐ 17 XÃ TÂN THỚI NHÌ
 95. SỐ 8 XÃ TÂN THỚI NHÌ
 96. TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP)
 97. TÂN HIỆP 6
 98. TÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP)
 99. TÂN THỚI NHÌ 28 (TÂN THỚI NHÌ)
 100. TÂN TIẾN 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 101. TÂN TIẾN 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 102. TÂN TIẾN 2 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 103. TÂN TIẾN 3 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 104. TÂN TIẾN 5 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 105. TÂN TIẾN 6 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 106. TÂN TIẾN 7 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 107. TÂN TIẾN 8 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 108. TÂN TIẾN 9 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 109. THÁI BÌNH
 110. THIÊN QUANG
 111. THỚI TÂY - TÂN HIỆP (ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5)
 112. THƯƠNG MẠI 1
 113. THƯƠNG MẠI 3
 114. TÔ KÝ
 115. TRẦN BÌNH TRỌNG
 116. TRẦN KHẮC CHÂN
 117. TRẦN VĂN MƯỜI
 118. TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP)
 119. TRUNG MỸ
 120. TRƯNG NỮ VƯƠNG
 121. TRƯNG VƯƠNG 3
 122. TUYẾN 5 XÃ THỚI TAM THÔN
 123. TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN
 124. VẠN HẠNH 1
 125. VẠN HẠNH 3
 126. VẠN HẠNH 4
 127. XUÂN THỚI 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 128. XUÂN THỚI 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 129. XUÂN THỚI 11 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 130. XUÂN THỚI 12 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 131. XUÂN THỚI 13 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 132. XUÂN THỚI 14 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 133. XUÂN THỚI 15
 134. XUÂN THỚI 16 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 135. XUÂN THỚI 17 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 136. XUÂN THỚI 18 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 137. XUÂN THỚI 19 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 138. XUÂN THỚI 2 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG
 139. XUÂN THỚI 20 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 140. XUÂN THỚI 21 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 141. XUÂN THỚI 23
 142. XUÂN THỚI 3 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG
 143. XUÂN THỚI 4 (XUÂN THỚI ĐÔNG)
 144. XUÂN THỚI 5
 145. XUÂN THỚI 6
 146. XUÂN THỚI 7
 147. XUÂN THỚI 8
 148. XUÂN THỚI 9
 149. XUÂN THỚI SƠN 1
 150. XUÂN THỚI SƠN 16
 151. XUÂN THỚI SƠN 2
 152. XUÂN THỚI SƠN 2
 153. XUÂN THỚI SƠN 20
 154. XUÂN THỚI SƠN 20C
 155. XUÂN THỚI SƠN 22
 156. XUÂN THỚI SƠN 37
 157. XUÂN THỚI SƠN 38
 158. XUÂN THỚI SƠN 4
 159. XUÂN THỚI SƠN 5
 160. XUÂN THỚI THƯỢNG 15 (ẤP 1)
 161. XUÂN THỚI THƯỢNG 16 (ẤP 1)
 162. XUÂN THỚI THƯỢNG 17 (ẤP 1)
 163. XUÂN THỚI THƯỢNG 23 (ẤP 4)
 164. XUÂN THỚI THƯỢNG 24 (ẤP 4)
 165. XUÂN THỚI THƯỢNG 26
 166. XUÂN THỚI THƯỢNG 30 (XUÂN THỚI THƯỢNG)
 167. XUÂN THỚI THƯỢNG 4 (ẤP 4)
 168. XUÂN THỚI THƯỢNG 5 (ẤP 5)
 169. XUÂN THỚI THƯỢNG 6 (ẤP 2)
 170. XUÂN THỚI THƯỢNG 7 (ẤP 3)
 171. XUÂN THỚI THƯỢNG 8 (ẤP 3)
 172. XUÂN THỚI THƯỢNG 9 (ẤP 3)