Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

96 đất nền KP Hưng Phước 2 Phú Mỹ Hưng, Quận 7


96 đất nền KP Hưng Phước 2 Phú Mỹ Hưng, Quận 7

96 đất nền KP Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7


96 đất nền KP Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

72 đất nền KP Hưng Phước 4 Phú Mỹ Hưng, Quận 7


72 đất nền KP Hưng Phước 4 Phú Mỹ Hưng, Quận 7

142 đất nền Hưng Thái 1 Phú mỹ Hưng Quận 7


142 đất nền Hưng Thái 1 Phú mỹ Hưng Quận 7

42 đất nền Hưng Thái 2 Phú Mỹ Hưng Quận 7


42 đất nền Hưng Thái 2 Phú Mỹ Hưng Quận 7

1.231 đất nền Sadeco An Phú Tây, Bình Chánh

1.231 đất nền Sadeco An Phú Tây, Bình Chánh

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

366 đất nền Gia Hòa, Phong Phú Bình Chánh

Bán đất nền Gia Hòa, Quốc Lộ 50 Phong Phú Bình Chánh
THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng & Kinh Doanh Nhà Gia Hòa

533 đất nền Intresco 6B Bình Hưng, Bình Chánh

Bán đất nền KDC  Intresco 6B Bình Hưng, Bình Chánh


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư :  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Nhà ( INTRESCO)

318 biệt thự KDC Him Lam 6A Bình Hưng, Bình Chánh


THÔNG TIN SƠ LƯỢC
-Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Him Lam

1210 đất nền Trung Sơn, đường 9A (Nguyễn Thị Tần) Bình Hưng, Bình Chánh


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư :  Công ty TNHH XD TM Trung Sơn

196 đất nền Phi Long 5, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh

196 đất nền Phi Long 5, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Nam

450 đất nền Hải Yến, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh

450 đất nền Hải Yến, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

532 đất nền KDC 13D, Cty Phú Mỹ, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh

532 đất nền KDC 13D, Cty Phú Mỹ, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh

473 đất nền KDC 13E, Làng Việt Kiều Intresco, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh

473 đất nền KDC 13E Intresco, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh : hay còn gọi là Khu Làng Việt Kiều 

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty INTRESCO

667 đất nền KDC 13C Tân Bình, Nguyễn Văn Linh Bình chánh

Bán đất nền KDC 13C Tân Bình, Bình chánh


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

551 đất nền KDC 13B, Conic Bình chánh

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Xây Dựng, Đầu Tư và Phát Triển Lĩnh Phong CONIC (gọi tắt là CONIC)

545 đất nền KDC 13A Hồng Quang, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty CP XD CT và ĐT ĐÔ Hồng Quang

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

72 đất nền Mỹ Toàn 2 Phú Mỹ Hưng Quận 7, (Khu Cảnh Đồi)


72 đất nền  Mỹ Toàn 2 Phú Mỹ Hưng Quận 7, (Khu Cảnh Đồi)

65 đất nền Kp Nam Thiên 1 Phú Mỹ Hưng -Khu Cảnh Đồi, Quận 7


65 đất nền Kp Nam Thiên 1 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

55 đất nền Kp Nam Thiên 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


 55 đất nền Kp Nam Thiên 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

58 đất nền Kp Nam Thiên 3 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


58 đất nền Kp Nam Thiên 3 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

64 đất nền Kp Nam Quang 1 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


64 đất nền Kp Nam Quang 1 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

51 đất nền Kp Nam Quang 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


51 đất nền Kp Nam Quang 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

47 đất nền Kp Nam Long 3 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


47 đất nền Kp Nam Long 3 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

38 đất nền Kp Nam Long 1 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


  38 đất nền Kp Nam Long 1 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

92 đất nền Kp Nam Long 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi , Quận 7


 92 đất nền Kp Nam Long 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi , Quận 7

16 đất nền Kp Mỹ Tú 3 Phú Mỹ Hưng, Quận 7


16 đất nền Kp Mỹ Tú 3 Phú Mỹ Hưng, Quận 7

27 đất nền Kp Mỹ Tú 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


27 đất nền Kp Mỹ Tú 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

40 đất nền Kp Mỹ Tú 1 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

40 đất nền Kp Mỹ Tú 1 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

74 đất nền Mỹ Toàn 1 Phú Mỹ Hưng Quận 7 (Khu Cảnh Đồi)


74 đất nền Mỹ Toàn 1 Phú Mỹ Hưng Quận 7 (Khu Cảnh Đồi)

46 đất nền Kp Mỹ Quang Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


46 đất nền Kp Mỹ Quang Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

38 đất nền biệt thự Mỹ Kim 3 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


38 đất nền biệt thự Mỹ Kim 3 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

37 đất nền biệt thự Mỹ Kim 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


37 đất nền biệt thự  Mỹ Kim 2 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

51 đất nền biệt thự Mỹ Kim 1 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


51 đất nền biệt thự Mỹ Kim 1 Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

53 đất nền Kp Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


53 đất nền Kp Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

36 đất nền Kp Mỹ Hoàng Phú Mỹ Hưng, Khu Cảnh Đồi, Quận 7


36 đất nền Kp Mỹ Hoàng Phú Mỹ Hưng, Khu Cảnh Đồi, Quận 7

46 đất nền Kp Mỹ Hào Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


46 đất nền Kp Mỹ Hào Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

99 biệt thự Phú Gia Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7


99 biệt thự Phú Gia Phú Mỹ Hưng-Khu Cảnh Đồi, Quận 7

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

516 đất nền Long Hậu 1, Cần Giuột Long An

516 đất nền Long Hậu 1, Cần Giuột Long An

758 đất nền KDC Vạn Phát hưng, Phú Xuân, Nhà bè

758 đất nền KDC Vạn Phát hưng, Phú Xuân, Nhà bè

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư  dự án : Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

70 đất nền Lập Phúc, Lê Văn Lương Phước Kiểng Nhà Bè

70 đất nền Lập Phúc, Lê Văn Lương Phước Kiểng Nhà Bè


THÔNG TIN SƠ LƯỢC : 
-Chủ đầu tư dự án : Công ty Lập Phúc

541 đất nền KDC Cán bộ Chiến Sỉ-Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Nhà bè

541 đất nền KDC Cán bộ Chiến Sỉ-Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Nhà bè


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương

581 đất nền Cotec, Phú Xuân Nhà bè

581 đất nền Cotec, Phú Xuân Nhà bè

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư dự án  : Công ty COTEC

165 đất nền KDC Vạn Hưng Phú-Phú Xuân, Nhà Bè

165 đất nền KDC Vạn Hưng Phú, Phú Xuân Nhà bè
THÔNG TIN SƠ LƯỢC : 
-Chủ đầu tư  dự án : Công Ty Cổ Phần Vạn Hưng Phú

403 đất nền KDC Minh Long, Phú Xuân Nhà Bè

403 đất nền KDC Minh Long, Phú Xuân Nhà Bè

590 đất nền KDC Hồng Lĩnh, Phú Xuân Nhà Bè

590 đất nền KDC Hồng Lĩnh, Phú Xuân Nhà bè

268 đất nền Thanh Nhựt Phước Kiểng, Nhà Bè (The Sun City)

268 đất nền Thanh Nhựt Phước Kiểng, Nhà Bè (The Sun City)
THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư dự án : Công Ty TNHH Thanh Nhựt

776 đất nền KDC Sadeco Phước Kiểng 1, Lê Văn Lương Nhà Bè

776 đất nền KDC Sadeco Phước Kiểng 1, Lê Văn Lương Nhà Bè

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư dự án : Công Ty Phát Triển Nam Sài Gòn (Sadeco)

664 đất nền Thái Sơn 2-Bộ Quốc Phòng, Phước Kiểng, Nhà Bè

664 đất nền Thái Sơn 2-Bộ Quốc Phòng, Phước Kiểng, Nhà Bè

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công Ty Thái Sơn-Bộ Quốc Phòng

437 đất nền Thái Sơn 1, Bộ Quốc Phòng, Phước Kiểng Nhà Bè

437 đất nền KDC Thái Sơn 1,Bộ Quốc Phòng, Phước Kiểng Nhà Bè

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công Ty Thái Sơn-Bộ Quốc Phòng

89 đất nền biệt thự Trần Thái, Phước Kiểng Nhà Bè

Khu biệt thự Trần Thái, Phước Kiểng Nhà Bè- 89 đơn vị ở


313 đất nền Tân An Huy, Phước Kiểng Nhà Bè

Dự án Tân An Huy, Phước Kiểng Nhà Bè - 313 đơn vị ở

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

321 đất nền KDC Nam Long Gò Ô Môi, P Phú Thuận Quận 7

321 đất nền KDC Nam Long Gò Ô Môi, P Phú Thuận Quận 7

534 đất nền KDC Nam Long, Trần Trọng Cung Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Nam Long, Quận 7

269 đất nền KDC Chợ Lớn, Phú Mỹ Quận 7

269 đất nền KDC Chợ Lớn, Phú Mỹ Quận 7

500 đất nền KDC Địa Ốc Sài Gòn, Phú Mỹ Quận 7

KDC Địa Ốc Sài Gòn, Phú Mỹ Quận 7

465 đất nền KDC Vạn Phát Hưng, Phú Mỹ Quận 7


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

300 đất nền KDC Công Ích Quận 4, Phú Mỹ Quận 7

300 đất nền KDC Công Ích Quận 4, Phú Mỹ Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

342 đất nền KDC Sadeco Giải Trí, P.Tân Phong Quận 7, sau lưng siêu thị Vivo City

Dự án Sadeco Giải Trí Quận 7 - 342 đơn vị ở
THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO)

334 đất nền KDC ADC, MT Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Quận 7

334 đất nền KDC ADC, MT Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Quận 7

478 đất nền KDC Sadeco Ven Sông, đối diện ĐH RMIT, Phường Tân Phong, Quận 7

478 đất nền Sadeco Ven Sông-Phường Tân Phong, Quận 7

634 đất nền KDC An Phú Hưng, Nguyễn Thị Thập Quận 7


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

676 đất nền KDC Sadeco Tân Quy Đông Quận 7

Dự án Sadeco Tân Quy Đông -Nguyễn Thị Thập Quận 7 : 676 đơn vị ở
THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco)

299 đất nền KDC Kim Sơn, Phường Tân Phong Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư dự án : Công ty cổ phần xây dựng & kinh doanh nhà Kim Sơn.

207 đất nền Khu tái định cư Him Lam Kênh Tẻ, Phường Tân Hưng Quận 7

207 đất nền Khu tái định cư Him Lam Kênh Tẻ, Phường Tân Hưng Quận 7
THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Him Lam