Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền CT CC Quận 1 Bình Trưng Đông Quận 2. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền CT CC Quận 1 Bình Trưng Đông Quận 2. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

131 đất nền KDC CTCC Quận 1, Bình Trưng Đông Quận 2

KDC Công Trình Công Cộng Quận 1, Bình Trưng Đông Quận 2 

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư dự án : Công ty Công Trình Công Cộng Quận 1 (nay chuyển thành : Công ty TNHH MTV DVCI Quận 1)