Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền KDC 13E Bình Chánh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền KDC 13E Bình Chánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

473 đất nền KDC 13E, Làng Việt Kiều Intresco, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh

473 đất nền KDC 13E Intresco, Nguyễn Văn Linh Bình Chánh : hay còn gọi là Khu Làng Việt Kiều 

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công ty INTRESCO