Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

154 đất nền KDC Phú Gia Cotec, Phú Xuân Nhà Bè

154 đất nền KDC Phú Gia Cotec, Phú Xuân Nhà Bè, giá tốt 

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư  : Công ty Cp KTXD & VLXD (Cotec) và Cotecland