Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền CNV Bộ Tư Pháp Quận 7. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bán đất nền CNV Bộ Tư Pháp Quận 7. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

46 đất nền KDC CNV Bộ Tư Pháp, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ Quận 7

Bán đất nền KDC CNV Bộ Tư Pháp, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ Quận 7 


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư dự án : Cục công tác phía Nam Bộ Tư Pháp.