Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Đất nền Quận 5

 • Quận 5 hay Quận Năm là một quận nội thành trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Quận 5 và Quận 6, hai quận này còn được gọi chung là Chợ Lớn, một khu trung tâm thương mại lớn nhất của người Hoa ở Việt Nam.
 • Quận có 15 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
 • Trong đó phường 8 là trung tâm của quận.
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN 5:

  1. AN BÌNH
  2. AN DƯƠNG VƯƠNG
  3. AN ĐIỀM
  4. BẠCH VÂN
  5. BÀ TRIỆU
  6. BÃI SẬY
  7. BÙI HỮU NGHĨA
  8. CAO ĐẠT
  9. CHÂU VĂN LIÊM
  10. CHIÊU ANH CÁC
  11. CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG
  12. DƯƠNG TỬ GIANG
  13. ĐẶNG THÁI THÂN
  14. ĐÀO TẤN
  15. ĐỖ NGỌC THẠNH
  16. ĐỖ VĂN SỬU
  17. GIA PHÚ
  18. GÒ CÔNG
  19. HÀ TÔN QUYỀN
  20. HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
  21. HỒNG BÀNG
  22. HỌC LẠC
  23. HÙNG VƯƠNG
  24. HUỲNH MẪN ĐẠT
  25. KIM BIÊN
  26. KÝ HOÀ
  27. LÃO TỬ
  28. LÊ HỒNG PHONG
  29. LÊ QUANG ĐỊNH
  30. LƯƠNG NHỮ HỌC
  31. LƯU XUÂN TÍN
  32. LÝ THƯỜNG KIỆT
  33. MẠC CỬU
  34. MẠC THIÊN TÍCH
  35. NGHĨA THỤC
  36. NGÔ GIA TỰ
  37. NGÔ NHÂN TỊNH
  38. NGÔ QUYỀN
  39. NGUYỄN AN KHƯƠNG
  40. NGUYỄN ÁN
  41. NGUYỄN BIỂU
  42. NGUYỄN CHÍ THANH
  43. NGUYỄN DUY DƯƠNG
  44. NGUYỄN KIM
  45. NGUYỄN THI
  46. NGUYỄN THỊ NHỎ
  47. NGUYỄN THỜI TRUNG
  48. NGUYỄN TRÃI
  49. NGUYỄN TRI PHƯƠNG
  50. NGUYỄN VĂN CỪ
  51. NGUYỄN VĂN ĐỪNG
  52. NHIÊU TÂM
  53. PHẠM BÂN
  54. PHẠM HỮU CHÍ
  55. PHẠM ĐÔN
  56. PHAN HUY CHÚ
  57. PHAN PHÚ TIÊN
  58. PHAN VĂN KHOẺ
  59. PHAN VĂN TRỊ
  60. PHƯỚC HƯNG
  61. PHÓ CƠ ĐIỀU
  62. PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG
  63. PHÙNG HƯNG
  64. PHÚ GIÁO
  65. PHÚ HỮU
  66. PHÚ ĐINH
  67. SƯ VẠN HẠNH
  68. TÂN HÀNG
  69. TÂN HƯNG
  70. TÂN THÀNH
  71. TĂNG BẠT HỔ
  72. TẠ UYÊN
  73. TẢN ĐÀ
  74. THUẬN KIỀU
  75. TỐNG DUY TÂN
  76. TRẦN BÌNH TRỌNG
  77. TRẦN CHÁNH CHIẾU
  78. TRẦN HOÀ
  79. TRẦN HƯNG ĐẠO
  80. TRẦN NHÂN TÔN
  81. TRẦN ĐIỆN
  82. TRẦN PHÚ
  83. TRẦN TƯỚNG CÔNG
  84. TRẦN TUẤN KHẢI
  85. VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ)
  86. VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ)
  87. TRẦN XUÂN HOÀ
  88. TRANG TỬ
  89. TRIỆU QUANG PHỤC
  90. TRỊNH HOÀI  ĐỨC
  91. VẠN KIẾP
  92. VẠN TƯỢNG
  93. VÕ TRƯỜNG TOẢN
  94. VŨ CHÍ HIẾU
  95. XÓM CHỈ
  96. XÓM VÔI
  97. YẾT KIÊU

ĐẤT NỀN QUẬN 5- GỒM CÁC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SAU ĐÂY :

GOOGLE MAP :

YOUTUBE :

FANPAGE :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét