Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

335 dự án Nhà ở trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh đủ điều kiện cấp Giấy Chứng Nhận (theo Công Văn 3292/STNMT-VP ngày 20/4/2023)

      Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3292/STNMT-VP về việc công khai các danh sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân tại dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố.

1/ Danh sách 335 dự án Nhà ở trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh đủ điều kiện cấp Giấy Chứng Nhận (Bảng 1):


2/ Danh sách 49 dự án nhà ở đang chờ Người mua nhà bổ sung chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (Bảng 2) :


3/ Danh sách 39 dự án nhà ở vướng mắc trong công tác cấp Giấy Chứng Nhận (Bảng 3):


4/ Danh sách 29 dự án nhà ở có loại hình Văn phòng kết hợp Lưu trú (Bảng 4):

Nguồn : Sở TN-MT TpHCM 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét