Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Thông tin 126 đất nền KDC Kiến Á Mở Rộng, Phước Long B, Quận 9

Thông tin sơ lược 84 đất nền KDC Valora Fuji Nam Long, Phước Long B, Quận 9, giá tốt


Thông tin sơ lược 84 đất nền KDC Valora Fuji Nam Long, Phước Long B, Quận 9, giá tốt

121 biệt thự KDC Merita Khang Điền, Phước Long B, Quận 9

Merita Khang Điền, Phước Long B, Quận 9-121 đơn vị ở

Biệt thự Hoja Villa Khang Điền, Phước Long B, Quận 9- 29 đơn vị ở

Biệt thự Hoja Villa Khang Điền, Phước Long B, Quận 9- 29 đơn vị ở

250 đất nền KDC Khang Điền, Phước Long B, Quận 9

250 đất nền KDC Khang Điền, Phước Long B, Quận 9

311 đất nền KDC Khang An, Phú Hữu, Quận 9

311 đất nền KDC Khang An, Phú Hữu, Quận 9


15 biệt thự Feliza Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9

 KDC Feliza Khang Điền, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9


THÔNG TIN SƠ LƯỢC

53 đất nền KDC The Garland, Phước Long B, Quận 9

(đang cập nhật)

Thông tin sơ lược 279 đất nền KDC Nam Long Mở Rộng, Phước Long B, Quận 9, giá tốt


Thông tin 279 đất nền KDC Nam Long Mở Rộng, Phước Long B, Quận 9, giá tốt

255 đất nền KDC Hưng Phú 2, Phước Long B, Quận 9

255 đất nền KDC Hưng Phú 2, Phước Long B, Quận 9


Thông tin 164 đất nền KDC Trí Kiệt, Phước Long B, Quận 9, giá tốt

647 đất nền KDC Phú Nhuận, Phước Long B, Quận 9

Thông tin sơ lược 57 đất nền KDC Phú Đức, Phước Long B, Quận 9, giá tốt

704 đất nền KDC Gia Hòa, Phước Long B, Quận 9


704 đất nền KDC Gia Hòa, Phước Long B, Quận 9

Thông tin 773 đất nền KDC Nam Long, Phước Long B, Quận 9, giá tốt

Thông tin 441 đất nền KDC Kiến Á, Phước Long B, Quận 9, giá tốt

Thông tin 243 đất nền KDC Hưng Phú 1, Phước Long B, Quận 9, giá tốt

281 đất nền HAGL- Minh Tuấn, Phước Long B Quận 9

97 đất nền KDC Điền Phúc Thành, Phước Long B, Quận 9

97 đất nền KDC Điền Phúc Thành, Phước Long B, Quận 9

628 đất nền KDC An Thiên Lý, Phước Long B, Quận 9

Bán đất nền KDC An Thiên Lý, Phước Long B, Quận 9

Thông tin 57 đất nền KDC Bách Giang, Phước Long B, Quận 9, giá tốt

217 đất nền KDC Nam Phan, Phú Hữu, Quận 9


Thông tin sơ lược 173 đất nền KDC Valencia Riverside, Phú Hữu Quận 9, giá tốtThông tin sơ lược 173 đất nền KDC Valencia Riverside, Phú Hữu Quận 9, giá tốt

128 liên kế/biệt thự KDC Lucasta Khang Điền, Phú Hữu Quận 9

KDC Lucasta Khang Điền, Phú Hữu Quận 9- 128 đơn vị ở

54 liên kế/ biệt thự KDC The Venica Khang Điền, Phú Hữu, Quận 9

The Venica Khang Điền, Phú Hữu, Quận 9- 54 đơn vị ở

Thông tin sơ lược 13 đất nền KDC Spring Garden Khang Điền, Phú Hữu, Quận 9, giá tốtThông tin sơ lược 13 đất nền KDC Spring Garden Khang Điền, Phú Hữu, Quận 9, giá tốt

166 đất nền KDC Mega Ruby Khang Điền, Phú Hữu, Quận 9

 Mega Ruby Khang Điền, Phú Hữu, Quận 9- 166 đơn vị ở

284 đất nền KDC Mega Village Khang Điền, Phú Hữu Quận 9

 Mega Village Khang Điền, Phú Hữu Quận 9- 284 đơn vị ở

442 đất nền KDC Melosa Garden, Khang Điền Phú Hữu Quận 9

Melosa Garden,Khang Điền Phú Hữu Quận 9- 442 đơn vị ở

57 liên kế KDC Mega Sapphire Khang Điền, Phú Hữu Quận 9

 Mega Sapphire Khang Điền, Phú Hữu Quận 9- 57 đơn vị ở


160 đất nền KDC Mega Residence Khang Điền, Phú Hữu, Quận 9

 Mega Residence Khang Điền, Phú Hữu, Quận 9- 160 đơn vị ở

Thông tin sơ lược đất nền KDC Tân Cảng Phú hữu, Phường Phú Hữu, Quận 9, giá tốt


Thông tin sơ lược đất nền KDC Tân Cảng Phú hữu, Phường Phú Hữu, Quận 9, giá tốt

85 đất nền KDC The Sun City Minh Sơn, Phú Hữu, Quận 9

Bán đất nền KDC The Sun City Minh Sơn, Phú Hữu, Quận 9

193 liên kế/ biệt thự Villa Park Khang Điền, Phú Hữu Quận 9

Villa Park Khang Điền, Phú Hữu Quận 9,-193 đơn vị ở

THÔNG TIN SƠ LƯỢC 

225 biệt thự Topia Garden Khang Điền, Phú Hữu Quận 9

Topia Garden Khang Điền, Phú Hữu Quận 9-225 đơn vị ở


THÔNG TIN SƠ LƯỢC 

270 đất nền KDC Đông Dương, Phú Hữu Quận 9

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Thông tin 858 đất nền KDC Sở Văn Hóa Thông Tin, Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Quận 9:

Thông tin sơ lược 156 đất nền KDC Mẫu Giáo Trung Ương 3, Phú Hữu, Quận 9, giá tốt

Thông tin 544 đất nền KDC CBNV Đại Học Bách Khoa, Phú Hữu Quận 9, giá tốt