Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê BĐS mặt tiền Quận 4-Tên Dự Án: Mặt tiền Quận 4

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

GIỚI THIỆU
(đang cập nhật)
81 TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN 4:
 1. Nhà mặt tiền đường BẾN VÂN ĐỒN Quận 4
 2. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3Quận 4
 3. Nhà mặt tiền đường CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI Quận 4
 4. Nhà mặt tiền đường ĐINH LỂ Quận 4
 5. Nhà mặt tiền đường ĐOÀN NHƯ HÀI Quận 4
 6. Nhà mặt tiền đường ĐOÀN VĂN BƠ Quận 4
 7. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE Quận 4
 8. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG 10C Quận 4
 9. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG 20 THƯỚC Quận 4
 10. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH Quận 4
 11. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 Quận 4
 12. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 1 Quận 4
 13. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 2 Quận 4
 14. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 3 Quận 4
 15. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 4 Quận 4
 16. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 5 Quận 4
 17. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 6 Quận 4
 18. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 7 Quận 4
 19. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 8 Quận 4
 20. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 9 Quận 4
 21. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 10 Quận 4
 22. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 10A Quận 4
 23. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 10B Quận 4
 24. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 11Quận 4
 25. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 12 Quận 4
 26. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 12A Quận 4
 27. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 13 Quận 4
 28. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 15 Quận 4
 29. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 16 Quận 4
 30. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 17 Quận 4
 31. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 18 Quận 4
 32. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 19 Quận 4
 33. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 20 Quận 4
 34. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 21 Quận 4
 35. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 22 Quận 4
 36. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 23 Quận 4
 37. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 24 Quận 4
 38. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 25 Quận 4
 39. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 28 Quận 4
 40. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 29 Quận 4
 41. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 30 Quận 4
 42. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 31 Quận 4
 43. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 32 Quận 4
 44. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 32A Quận 4
 45. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 33 Quận 4
 46. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 34 Quận 4
 47. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 35 Quận 4
 48. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 36 Quận 4
 49. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 37 Quận 4
 50. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 38 Quận 4
 51. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 39 Quận 4
 52. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 40 Quận 4
 53. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 41 Quận 4
 54. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 42 Quận 4
 55. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 43 Quận 4
 56. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 44 Quận 4
 57. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 45 Quận 4
 58. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 46 Quận 4
 59. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 47 Quận 4
 60. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 48 Quận 4
 61. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 49 Quận 4
 62. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 50 Quận 4
 63. Nhà mặt tiền đường HOÀNG DIỆU Quận 4
 64. Nhà mặt tiền đường KHÁNH HỘI Quận 4
 65. Nhà mặt tiền đường LÊ QUỐC HƯNG Quận 4
 66. Nhà mặt tiền đường LÊ THẠCH Quận 4
 67. Nhà mặt tiền đường LÊ VĂN LINH Quận 4
 68. Nhà mặt tiền đường LÊ VĂN LINH NỐI DÀI Quận 4
 69. Nhà mặt tiền đường NGÔ VĂN SỞ Quận 4
 70. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN HỮU HÀO Quận 4
 71. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN KHOÁI Quận 4
 72. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN TẤT THÀNH Quận 4
 73. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN THẦN HIẾN Quận 4
 74. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Quận 4
 75. Nhà mặt tiền đường TÂN VĨNH Quận 4
 76. Nhà mặt tiền đường TÔN ĐẢN Quận 4
 77. Nhà mặt tiền đường TÔN THẤT THUYẾT Quận 4
 78. Nhà mặt tiền đường TRƯƠNG ĐÌNH HỢI Quận 4
 79. Nhà mặt tiền đường VĨNH HỘI Quận 4
 80. Nhà mặt tiền đường VĨNH KHÁNH Quận 4
 81. Nhà mặt tiền đường XÓM CHIẾU Quận 4
 82. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG LÊN CẦU KÊNH TẺ Quận 4
VIDEO :
(đang cập nhật)
FANPAGE :
THÔNG TIN LIÊN QUAN :

(hình ảnh)

>>>xem ĐỒ ÁN QUY HOẠCH QUẬN 4

>>>xem BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét