Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê BĐS mặt tiền Quận 4-Tên Dự Án: Mặt tiền Quận 4

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

GIỚI THIỆU
(đang cập nhật)
81 TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN 4:
 1. Nhà mặt tiền đường BẾN VÂN ĐỒN :
 2. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3:
 3. Nhà mặt tiền đường CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI:
 4. Nhà mặt tiền đường ĐINH LỂ:
 5. Nhà mặt tiền đường ĐOÀN NHƯ HÀI:
 6. Nhà mặt tiền đường ĐOÀN VĂN BƠ:
 7. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE:
 8. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG 10C:
 9. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG 20 THƯỚC:
 10. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH:
 11. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG PHƯỜNG 1:
 12. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 1:
 13. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 2:
 14. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 3:
 15. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 4:
 16. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 5:
 17. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 6:
 18. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 7:
 19. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 8:
 20. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 9:
 21. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 10:
 22. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 10A:
 23. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 10B:
 24. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 11:
 25. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 12:
 26. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 12A:
 27. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 13:
 28. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 15:
 29. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 16:
 30. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 17:
 31. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 18:
 32. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 19:
 33. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 20:
 34. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 21:
 35. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 22:
 36. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 23:
 37. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 24:
 38. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 25:
 39. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 28:
 40. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 29:
 41. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 30:
 42. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 31:
 43. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 32:
 44. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 32A:
 45. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 33:
 46. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 34:
 47. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 35:
 48. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 36:
 49. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 37:
 50. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 38:
 51. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 39:
 52. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 40:
 53. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 41:
 54. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 42:
 55. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 43:
 56. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 44:
 57. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 45:
 58. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 46:
 59. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 47:
 60. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 48:
 61. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 49:
 62. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG SỐ 50:
 63. Nhà mặt tiền đường HOÀNG DIỆU :
 64. Nhà mặt tiền đường KHÁNH HỘI:
 65. Nhà mặt tiền đường LÊ QUỐC HƯNG:
 66. Nhà mặt tiền đường LÊ THẠCH:
 67. Nhà mặt tiền đường LÊ VĂN LINH:
 68. Nhà mặt tiền đường LÊ VĂN LINH NỐI DÀI:
 69. Nhà mặt tiền đường NGÔ VĂN SỞ:
 70. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN HỮU HÀO:
 71. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN KHOÁI:
 72. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN TẤT THÀNH:
 73. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN THẦN HIẾN:
 74. Nhà mặt tiền đường NGUYỄN TRƯỜNG TỘ:
 75. Nhà mặt tiền đường TÂN VĨNH:
 76. Nhà mặt tiền đường TÔN ĐẢN:
 77. Nhà mặt tiền đường TÔN THẤT THUYẾT
 78. Nhà mặt tiền đường TRƯƠNG ĐÌNH HỢI:
 79. Nhà mặt tiền đường VĨNH HỘI:
 80. Nhà mặt tiền đường VĨNH KHÁNH:
 81. Nhà mặt tiền đường XÓM CHIẾU:
 82. Nhà mặt tiền đường ĐƯỜNG LÊN CẦU KÊNH TẺ
VIDEO :
(đang cập nhật)
FANPAGE :
THÔNG TIN LIÊN QUAN :

(hình ảnh)

>>>xem ĐỒ ÁN QUY HOẠCH QUẬN 4

>>>xem BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét