Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê BĐS mặt tiền Quận Tân Phú


Tên Dự Án: BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TIÊN

MỨC GIÁ

XEM DƯỚIBẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG :

 1. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ÂU CƠ Quận Tân Phú
 2. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền BÁC ÁI Quận Tân Phú
 3. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền BÌNH LONG Quận Tân Phú
 4. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền BÙI CẨM HỔ Quận Tân Phú
 5. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền BÙI XUÂN PHÁI Quận Tân Phú
 6. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền CẦU XÉO Quận Tân Phú
 7. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền CÁCH MẠNG Quận Tân Phú
 8. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền CAO VĂN NGỌC Quận Tân Phú
 9. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền CHÂN LÝ Quận Tân Phú
 10. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền CHẾ LAN VIÊN Quận Tân Phú
 11. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền CHU THIÊN Quận Tân Phú
 12. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền CHU VĂN AN Quận Tân Phú
 13. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền CỘNG HOÀ 3 Quận Tân Phú
 14. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền DÂN CHỦ Quận Tân Phú
 15. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền DÂN TỘC Quận Tân Phú
 16. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền DƯƠNG KHUÊ Quận Tân Phú
 17. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền DƯƠNG ĐỨC HIỀN Quận Tân Phú
 18. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền DƯƠNG THIỆU TƯỚC Quận Tân Phú
 19. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền DƯƠNG VĂN DƯƠNG Quận Tân Phú
 20. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền DIỆP MINH CHÂU Quận Tân Phú
 21. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐÀM THẬN HUY Quận Tân Phú
 22. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐẶNG THẾ PHONG Quận Tân Phú
 23. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐINH LIỆT Quận Tân Phú
 24. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐOÀN HỒNG PHƯỚC Quận Tân Phú
 25. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐOÀN GIỎI Quận Tân Phú
 26. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐOÀN KẾT Quận Tân Phú
 27. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ BÍ Quận Tân Phú
 28. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ CÔNG TƯỜNG Quận Tân Phú
 29. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐÔ ĐỐC CHẤN Quận Tân Phú
 30. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐÔ ĐỐC LỘC Quận Tân Phú
 31. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐÔ ĐỐC LONG Quận Tân Phú
 32. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐÔ ĐỐC THỦ Quận Tân Phú
 33. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ ĐỨC DỤC Quận Tân Phú
 34. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ THỊ TÂM Quận Tân Phú
 35. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ THỪA LUÔNG Quận Tân Phú
 36. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ THỪA TỰ Quận Tân Phú
 37. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ NHUẬN Quận Tân Phú
 38. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐỘC LẬP Quận Tân Phú
 39. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG KÊNH 19/5 Quận Tân Phú
 40. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG  30/4 Quận Tân Phú
 41. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG Quận Tân Phú
 42. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG CÂY KEO Quận Tân Phú
 43. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền GÒ DẦU Quận Tân Phú
 44. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HÀN MẶC TỬ Quận Tân Phú
 45. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HIỀN VƯƠNG Quận Tân Phú
 46. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HỒ ĐẮC DI Quận Tân Phú
 47. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HỒ NGỌC CẨN Quận Tân Phú
 48. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HOA BẰNG Quận Tân Phú
 49. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HÒA BÌNH Quận Tân Phú
 50. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HOÀNG NGỌC PHÁCH Quận Tân Phú
 51. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HOÀNG THIỀU HOA Quận Tân Phú
 52. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HOÀNG VĂN HOÈ Quận Tân Phú
 53. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HOÀNG XUÂN HOÀNH Quận Tân Phú
 54. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HOÀNG XUÂN NHỊ Quận Tân Phú
 55. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HUỲNH VĂN CHÍNH Quận Tân Phú
 56. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HUỲNH VĂN MỘT Quận Tân Phú
 57. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HUỲNH VĂN GẤM Quận Tân Phú
 58. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HUỲNH THIỆN LỘC Quận Tân Phú
 59. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ÍCH THIỆN Quận Tân Phú
 60. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền KHUÔNG VIỆT Quận Tân Phú
 61. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ CAO LÃNG Quận Tân Phú
 62. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ CẢNH TUÂN Quận Tân Phú
 63. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ KHÔI Quận Tân Phú
 64. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ LÂM Quận Tân Phú
 65. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ LĂNG Quận Tân Phú
 66. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ LIỄU Quận Tân Phú
 67. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ LƯ Quận Tân Phú
 68. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ LỘ Quận Tân Phú
 69. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ ĐẠI Quận Tân Phú
 70. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ NGÃ Quận Tân Phú
 71. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ NIỆM Quận Tân Phú
 72. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ ĐÌNH THÁM Quận Tân Phú
 73. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ ĐÌNH THỤ Quận Tân Phú
 74. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ QUANG CHIỂU Quận Tân Phú
 75. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ QUỐC TRINH Quận Tân Phú
 76. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ SAO Quận Tân Phú
 77. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ SÁT Quận Tân Phú
 78. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ QUÁT Quận Tân Phú
 79. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ THẬN Quận Tân Phú
 80. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ THIỆT Quận Tân Phú
 81. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ THÚC HOẠCH Quận Tân Phú
 82. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ TRỌNG TẤN Quận Tân Phú
 83. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ VĂN PHAN Quận Tân Phú
 84. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ VĨNH HOÀ Quận Tân Phú
 85. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LƯƠNG MINH NGUYỆT Quận Tân Phú
 86. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LƯƠNG ĐẮC BẰNG Quận Tân Phú
 87. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LƯƠNG THẾ VINH Quận Tân Phú
 88. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LƯƠNG TRÚC ĐÀM Quận Tân Phú
 89. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LƯU CHÍ HIẾU Quận Tân Phú
 90. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LŨY BÁN BÍCH Quận Tân Phú
 91. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÝ THÁI TÔNG Quận Tân Phú
 92. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÝ THÁNH TÔNG Quận Tân Phú
 93. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÝ TUỆ Quận Tân Phú
 94. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGÔ QUYỀN Quận Tân Phú
 95. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGHIÊM TOẢN Quận Tân Phú
 96. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGỤY NHƯ KONTUM Quận Tân Phú
 97. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN BÁ TÒNG Quận Tân Phú
 98. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN CHÍCH Quận Tân Phú
 99. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN CỬU ĐÀM Quận Tân Phú
 100. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN  DỮ Quận Tân Phú
 101. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN ĐỖ CUNG Quận Tân Phú
 102. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN HÁO VĨNH Quận Tân Phú
 103. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN HẬU Quận Tân Phú
 104. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN HỮU DẬT Quận Tân Phú
 105. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN HỮU TIẾN Quận Tân Phú
 106. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN LỘ TRẠCH Quận Tân Phú
 107. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN LÝ Quận Tân Phú
 108. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN MINH CHÂU Quận Tân Phú
 109. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN MỸ CA Quận Tân Phú
 110. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN NGHIÊM Quận Tân Phú
 111. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN NGỌC NHỰT Quận Tân Phú
 112. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN NHỮ LÃM Quận Tân Phú
 113. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN SÁNG Quận Tân Phú
 114. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN SƠN Quận Tân Phú
 115. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN SUÝ Quận Tân Phú
 116. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN QUANG DIÊU Quận Tân Phú
 117. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN QUÝ ANH Quận Tân Phú
 118. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THÁI HỌC Quận Tân Phú
 119. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THẾ TRUYỆN Quận Tân Phú
 120. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THIỆU LÂU Quận Tân Phú
 121. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Quận Tân Phú
 122. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN TRỌNG QUYỀN Quận Tân Phú
 123. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN DƯỠNG Quận Tân Phú
 124. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN HUYÊN Quận Tân Phú
 125. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN NGỌC Quận Tân Phú
 126. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN SĂNG Quận Tân Phú
 127. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN TỐ Quận Tân Phú
 128. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN VỊNH Quận Tân Phú
 129. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN YẾN Quận Tân Phú
 130. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN XUÂN KHOÁT Quận Tân Phú
 131. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM NGỌC Quận Tân Phú
 132. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM NGỌC THẢO Quận Tân Phú
 133. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM VẤN Quận Tân Phú
 134. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM VĂN XẢO Quận Tân Phú
 135. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM QUÝ THÍCH Quận Tân Phú
 136. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHAN ANH Quận Tân Phú
 137. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHAN CHU TRINH Quận Tân Phú
 138. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHAN ĐÌNH PHÙNG Quận Tân Phú
 139. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHAN VĂN NĂM Quận Tân Phú
 140. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHỐ CHỢ Quận Tân Phú
 141. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHÙNG CHÍ KIÊN Quận Tân Phú
 142. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHÚ THỌ HOÀ Quận Tân Phú
 143. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền QUÁCH ĐÌNH BẢO Quận Tân Phú
 144. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền QUÁCH VŨ Quận Tân Phú
 145. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền QUÁCH HỮU NGHIÊM Quận Tân Phú
 146. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền SƠN KỲ Quận Tân Phú
 147. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÂN HƯƠNG Quận Tân Phú
 148. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÂN KỲ TÂN QUÝ Quận Tân Phú
 149. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÂN QUÝ Quận Tân Phú
 150. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÂN SƠN NHÌ Quận Tân Phú
 151. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÂN THÀNH Quận Tân Phú
 152. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÂY SƠN Quận Tân Phú
 153. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÂY THẠNH Quận Tân Phú
 154. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền THẨM MỸ Quận Tân Phú
 155. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền THẠCH LAM Quận Tân Phú
 156. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền THÀNH CÔNG Quận Tân Phú
 157. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền THOẠI NGỌC HẦU Quận Tân Phú
 158. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền THỐNG NHẤT Quận Tân Phú
 159. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÔ HIỆU Quận Tân Phú
 160. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TỰ DO 1 Quận Tân Phú
 161. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TỰ QUYẾT Quận Tân Phú
 162. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN HƯNG ĐẠO Quận Tân Phú
 163. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN QUANG CƠ Quận Tân Phú
 164. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN QUANG QUÁ Quận Tân Phú
 165. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN TẤN Quận Tân Phú
 166. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN THỦ ĐỘ Quận Tân Phú
 167. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN VĂN CẨN Quận Tân Phú
 168. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN VĂN GIÁP Quận Tân Phú
 169. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN VĂN ƠN Quận Tân Phú
 170. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRỊNH LỖI Quận Tân Phú
 171. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRỊNH ĐÌNH THẢO Quận Tân Phú
 172. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRỊNH ĐÌNH TRỌNG Quận Tân Phú
 173. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRƯƠNG VĨNH KÝ Quận Tân Phú
 174. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRƯƠNG VÂN LĨNH Quận Tân Phú
 175. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRƯỜNG CHINH Quận Tân Phú
 176. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền VĂN CAO Quận Tân Phú
 177. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền VẠN HẠNH Quận Tân Phú
 178. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền VÕ CÔNG TỒN Quận Tân Phú
 179. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền VÕ HOÀNH Quận Tân Phú
 180. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền VÕ VĂN DŨNG Quận Tân Phú
 181. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền VƯỜN LÀI Quận Tân Phú
 182. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền VŨ TRỌNG PHỤNG Quận Tân Phú
 183. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền YÊN ĐỖ Quận Tân Phú
 184. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền Ỷ LAN Quận Tân Phú

Quí KH quan tâm BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TIỀN

Vui lòng lh : 0934070077-0918932223

K/gửi môi giới : 0934070077 (viber/zalo)

HÌNH ẢNH & PHÁP LÝ BĐS :
(đang cập nhật)
VIDEO THỰC TẾ :  
(đang cập nhật)
THÔNG TIN QUY HOẠCH :

>>>xem BẢN ĐỒ QUY HOẠCH QUẬN TÂN PHÚ

>>>xem BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TÂN PHÚ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét