Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê BĐS mặt tiền Quận Gò Vấp


Tên Dự Án: BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TIÊN

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI


BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG :

 1. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền AN HỘI Quận Gò Vấp
 2. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền AN NHƠN Quận Gò Vấp
 3. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền CÂY TRÂM Quận Gò Vấp
 4. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền DƯƠNG QUẢNG HÀM Quận Gò Vấp
 5. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 11 Quận Gò Vấp
 6. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 13 Quận Gò Vấp
 7. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 16 Quận Gò Vấp
 8. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 3 Quận Gò Vấp
 9. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 16 Quận Gò Vấp
 10. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 11 Quận Gò Vấp
 11. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 7 Quận Gò Vấp
 12. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 16 Quận Gò Vấp
 13. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 17 Quận Gò Vấp
 14. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 3 Quận Gò Vấp
 15. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 7 Quận Gò Vấp
 16. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 3 Quận Gò Vấp
 17. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 7 Quận Gò Vấp
 18. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 7 Quận Gò Vấp
 19. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 11 Quận Gò Vấp
 20. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 16 Quận Gò Vấp
 21. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 11 Quận Gò Vấp
 22. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 16 Quận Gò Vấp
 23. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ) Quận Gò Vấp
 24. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 5 Quận Gò Vấp
 25. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ)
 26. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG 6 Quận Gò Vấp
 27. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 28, PHƯỜNG 6 Quận Gò Vấp
 28. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG 6 Quận Gò Vấp
 29. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HẠNH THÔNG Quận Gò Vấp
 30. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HOÀNG HOA THÁM Quận Gò Vấp
 31. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HOÀNG MINH GIÁM Quận Gò Vấp
 32. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HUỲNH KHƯƠNG AN Quận Gò Vấp
 33. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền HUỲNH VĂN NGHỆ Quận Gò Vấp
 34. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ ĐỨC THỌ Quận Gò Vấp
 35. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ HOÀNG PHÁI Quận Gò Vấp
 36. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ LAI Quận Gò Vấp
 37. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ LỢI Quận Gò Vấp
 38. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ QUANG ĐỊNH Quận Gò Vấp
 39. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ THỊ HỒNG Quận Gò Vấp
 40. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ VĂN THỌ Quận Gò Vấp
 41. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LƯƠNG NGỌC QUYẾN Quận Gò Vấp
 42. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÝ THƯỜNG KIỆT Quận Gò Vấp
 43. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN BỈNH KHIÊM Quận Gò Vấp
 44. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN DU Quận Gò Vấp
 45. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYÊN HỒNG Quận Gò Vấp
 46. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN KIỆM Quận Gò Vấp
 47. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN OANH Quận Gò Vấp
 48. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THÁI SƠN Quận Gò Vấp
 49. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Quận Gò Vấp
 50. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN TUÂN Quận Gò Vấp
 51. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN BẢO Quận Gò Vấp
 52. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN CÔNG Quận Gò Vấp
 53. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN DUNG Quận Gò Vấp
 54. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN LƯỢNG Quận Gò Vấp
 55. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN NGHI Quận Gò Vấp
 56. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM HUY THÔNG Quận Gò Vấp
 57. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM NGŨ LÃO Quận Gò Vấp
 58. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM VĂN BẠCH Quận Gò Vấp
 59. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM VĂN CHIÊU Quận Gò Vấp
 60. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHAN HUY ÍCH Quận Gò Vấp
 61. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHAN VĂN TRỊ Quận Gò Vấp
 62. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền QUANG TRUNG Quận Gò Vấp
 63. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÂN SƠN Quận Gò Vấp
 64. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền THÍCH BỬU ĐĂNG Quận Gò Vấp
 65. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền THIÊN HỘ DƯƠNG Quận Gò Vấp
 66. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền THỐNG NHẤT Quận Gò Vấp
 67. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền THÔNG TÂY HỘI Quận Gò Vấp
 68. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN BÁ GIAO Quận Gò Vấp
 69. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN BÌNH TRỌNG Quận Gò Vấp
 70. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN PHÚ CƯỜNG Quận Gò Vấp
 71. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN QUỐC TUẤN Quận Gò Vấp
 72. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN THỊ NGHĨ Quận Gò Vấp
 73. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRƯNG NỮ VƯƠNG Quận Gò Vấp
 74. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ Quận Gò Vấp
 75. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRƯƠNG MINH KÝ Quận Gò Vấp
 76. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TÚ MỠ Quận Gò Vấp
 77. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền BÙI QUANG LÀ Quận Gò Vấp
 78. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ THÚC TỊNH Quận Gò Vấp
 79. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN DUY CUNG Quận Gò Vấp
 80. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN TƯ GIẢN Quận Gò Vấp
 81. Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM VĂN ĐỒNG Quận Gò Vấp

Quí KH quan tâm BĐS MẶT TIỀN GÒ VẤP

Vui lòng lh : 0934070077-0918932223

K/gửi môi giới : 0934070077 (viber/zalo)

HÌNH ẢNH & PHÁP LÝ BĐS :
(đang cập nhật)
VIDEO THỰC TẾ :  
(đang cập nhật)
THÔNG TIN QUY HOẠCH :

>>>xem BẢN ĐỒ QUY HOẠCH 

>>>xem BẢNG GIÁ ĐẤT 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét