Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

87 đất nền KDC Bình Minh, Lương Định Của, P Bình An Quận 2

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư dự án : Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị

408 đất nền Khu 17,3ha Lương Định Của, An Phú Quận 2

Bán đất nền Khu 17,3ha Lương Định Của Quận 2- 408 đơn vị ở


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư dự án : Công ty TNHH MTV PNT Quận 2

136 đất nền biệt thự Phú Nhuận, 280 Lương Định Của, P An Phú Quận 2

XEM BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG 

THAM KHẢO TIN ĐĂNG MỚI :

93 đất nền KDC Trường Thịnh, Lương Định Của, Bình An Quận 2

Dự án Trường Thịnh, Lương Định Của Quận 2- 93 đơn vị ở


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư dự án : Công ty TNHH MTV Đầu Tư - Xây Dựng Trường Thịnh

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Tổng quan 30,6 ha Phường 14 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 30,6 ha Phường 14 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 140,5 ha liên Phường 9,10,11,12,13 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 140,5 ha liên Phường 9,10,11,12,13 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 39,8 ha Phường 8 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 39,8 ha Phường 8 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 48 ha Phường 7 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 48 ha Phường 7 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 24,8 ha Phường 5 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 24,8 ha Phường 5 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 30,9 ha Phường 4 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 30,9 ha Phường 4 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 15,5 ha Phường 3 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 15,5 ha Phường 3 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 15,3 ha Phường 2 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 15,3 ha Phường 2 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 14,9 ha Phường 1 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Tổng quan 14,9 ha Phường 1 Quận 3, Tỉ lệ 1/2000

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018