Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Tổng quan 418,5 ha Quận 4, tỉ lệ 1/5000

Tổng quan 418,5 ha (gần 4,2 km2) Quận 4, tỉ lệ 1/5000


Tổng quan 418,5 ha Quận 4, tỉ lê 1/5000 :
-Rang giới xác định vị trí Quận 4 :Quận 4 được tạo bởi ba mặt sông là: sông Sài Gòn (dài 2.300 m) về phía Đông bắc, tiếp giáp Quận 2; rạch Bến Nghé (dài 3.250 m) về phía Tây bắc, tiếp giáp Quận 5; kênh Tẻ (dài 4.400 m), tiếp giáp Quận 7. 

  • Diện tích Quận 4 ngày nay gần 4,2 km2, được tổ chức gồm 15 phường từ Phường 1 đến Phường 18 (trong đó 3 phường đã được sáp nhập lại trong quá trình quy hoạch không còn địa danh là Phường 7; 11 và 17).
-Qui mô diện tích : 418,51 ha. Gồm 15 Phường :


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét