Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/cho thuê BĐS mặt tiền Quận 1【132 TUYẾN ĐƯỜNG】

Tên Dự Án: BẤT ĐỘNG SẢN MẶT TIÊN

MỨC GIÁ

XEM DƯỚIBẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG :

 1. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ALEXANDRE  DE RHODES Quận 1
 2. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền BÀ LÊ CHÂN Quận 1
 3. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền BÙI THỊ XUÂN Quận 1
 4. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền BÙI VIỆN Quận 1
 5. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CALMETTE Quận 1
 6. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CAO BÁ NHẠ Quận 1
 7. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CAO BÁ QUÁT Quận 1
 8. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CHU MẠNH TRINH Quận 1
 9. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CÁCH MẠNG THÁNG 8 Quận 1
 10. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CỐNG QUỲNH Quận 1
 11. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CÔ BẮC Quận 1
 12. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CÔ GIANG Quận 1
 13. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN Quận 1
 14. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH Quận 1
 15. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CÔNG XÃ PARIS Quận 1
 16. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền CÂY ĐIỆP Quận 1
 17. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐINH CÔNG TRÁNG Quận 1
 18. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐINH TIÊN HOÀNG Quận 1
 19. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐIỆN BIÊN PHỦ Quận 1
 20. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐẶNG DUNG Quận 1
 21. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐẶNG THỊ NHU Quận 1
 22. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐẶNG TRẦN CÔN Quận 1
 23. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐẶNG TẤT Quận 1
 24. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐỀ THÁM Quận 1
 25. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐỒNG KHỞI Quận 1
 26. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ QUANG ĐẨU Quận 1
 27. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền ĐÔNG DU Quận 1
 28. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HAI BÀ TRƯNG Quận 1
 29. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HOÀ MỸ Quận 1
 30. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HUYỀN QUANG Quận 1
 31. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA Quận 1
 32. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HUỲNH THÚC KHÁNG Quận 1
 33. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HUỲNH KHƯƠNG NINH Quận 1
 34. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HÀM NGHI Quận 1
 35. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HÀN THUYÊN Quận 1
 36. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HẢI TRIỀU Quận 1
 37. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HOÀNG SA Quận 1
 38. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HỒ HUẤN NGHIỆP Quận 1
 39. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HỒ HẢO HỚN Quận 1
 40. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền HỒ TÙNG MẬU Quận 1
 41. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền KÝ CON Quận 1
 42. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÝ TỰ TRỌNG Quận 1
 43. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÝ VĂN PHỨC Quận 1
 44. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LƯƠNG HỮU KHÁNH Quận 1
 45. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÊ ANH XUÂN Quận 1
 46. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÊ CÔNG KIỀU Quận 1
 47. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÊ DUẨN Quận 1
 48. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÊ LAI Quận 1
 49. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÊ LỢI Quận 1
 50. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÊ THÁNH TÔN Quận 1
 51. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÊ THỊ HỒNG GẤM Quận 1
 52. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÊ THỊ RIÊNG Quận 1
 53. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LƯU VĂN LANG Quận 1
 54. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền LÊ VĂN HƯU Quận 1
 55. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền MAI THỊ LỰU Quận 1
 56. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền MÃ LỘ Quận 1
 57. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền MẠC THỊ BƯỞI Quận 1
 58. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền MẠC ĐỈNH CHI Quận 1
 59. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THỊ MINH KHAI Quận 1
 60. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NAM KỲ KHỞI NGHĨA Quận 1
 61. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN AN NINH Quận 1
 62. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN CẢNH CHÂN Quận 1
 63. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN CÔNG TRỨ Quận 1
 64. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN CƯ TRINH Quận 1
 65. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN DU Quận 1
 66. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN HUY TỰ Quận 1
 67. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN HUỆ Quận 1
 68. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN BÌNH Quận 1
 69. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN NGUYỄN Quận 1
 70. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN HỮU CẦU Quận 1
 71. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN KHẮC NHU Quận 1
 72. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN PHI KHANH Quận 1
 73. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NAM QUỐC CANG Quận 1
 74. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN SIÊU Quận 1
 75. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THIỆP Quận 1
 76. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THÁI BÌNH Quận 1
 77. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THÁI HỌC Quận 1
 78. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THÀNH Ý Quận 1
 79. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THỊ NGHĨA Quận 1
 80. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN TRUNG NGẠN Quận 1
 81. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN TRUNG TRỰC Quận 1
 82. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN TRÃI Quận 1
 83. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN CHIÊM Quận 1
 84. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN CỪ Quận 1
 85. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN GIAI Quận 1
 86. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN THỦ Quận 1
 87. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN TRÁNG Quận 1
 88. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN NGHĨA Quận 1
 89. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Quận 1
 90. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN BỈNH KHIÊM Quận 1
 91. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGÔ VĂN NĂM Quận 1
 92. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGÔ ĐỨC KẾ Quận 1
 93. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PASTEUR Quận 1
 94. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHAN BỘI CHÂU Quận 1
 95. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHAN CHÂU TRINH Quận 1
 96. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHAN KẾ BÍNH Quận 1
 97. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHAN LIÊM Quận 1
 98. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHAN NGỮ Quận 1
 99. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHAN TÔN Quận 1
 100. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHAN VĂN TRƯỜNG Quận 1
 101. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHAN VĂN ĐẠT Quận 1
 102. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM HỒNG THÁI Quận 1
 103. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM NGỌC THẠCH Quận 1
 104. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM NGŨ LÃO Quận 1
 105. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHẠM VIẾT CHÁNH Quận 1
 106. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHÓ ĐỨC CHÍNH Quận 1
 107. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền PHÙNG KHẮC KHOAN Quận 1
 108. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền SƯƠNG NGUYỆT ÁNH Quận 1
 109. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền THI SÁCH Quận 1
 110. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền THÁI VĂN LUNG Quận 1
 111. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền THẠCH THỊ THANH Quận 1
 112. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền THỦ KHOA HUÂN Quận 1
 113. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN CAO VÂN Quận 1
 114. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN DOÃN KHANH Quận 1
 115. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN HƯNG ĐẠO Quận 1
 116. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN KHÁNH DƯ Quận 1
 117. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN KHẮC CHÂN Quận 1
 118. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN NHẬT DUẬT Quận 1
 119. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN QUANG KHẢI Quận 1
 120. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN QUÝ KHOÁCH Quận 1
 121. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN ĐÌNH XU Quận 1
 122. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRỊNH VĂN CẤN Quận 1
 123. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRƯƠNG HÁN SIÊU Quận 1
 124. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TRƯƠNG ĐỊNH Quận 1
 125. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TÔN THẤT THIỆP Quận 1
 126. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TÔN THẤT TÙNG Quận 1
 127. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TÔN THẤT ĐẠM Quận 1
 128. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền TÔN ĐỨC THẮNG Quận 1
 129. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền VÕ VĂN KIỆT Quận 1
 130. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền VÕ THỊ SÁU Quận 1
 131. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền YERSIN Quận 1
 132. Bán /cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN HỮU CẢNH Quận 1

Quí KH quan tâm BĐS MẶT TIỀN QUẬN 1

Vui lòng lh : 0934070077-0918932223

K/gửi môi giới : 0934070077 (viber/zalo)

HÌNH ẢNH & PHÁP LÝ BĐS :
(đang cập nhật)
VIDEO THỰC TẾ :  
(đang cập nhật)
FANPAGE :
THÔNG TIN QUY HOẠCH :

>>>xem BẢN ĐỒ QUY HOẠCH QUẬN 1 

>>>xem BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét