Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

1.231 đất nền Sadeco An Phú Tây, Bình Chánh


1.231 đất nền Sadeco An Phú Tây, Bình Chánh


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :
-Chủ đầu tư : Công Ty Sadeco
-Vị trí dự án : Xã an Phú Tây, Bình Chánh
-Qui mô dự án :

B1 ( 12,5x20m ): 16 nền biệt thự
B2 ( 12,5x20m ): 16 nền biệt thự
B3 ( 12,5x20m ): 16 nền biệt thự
B4 ( 12,5x20m ): 14 nền biệt thự
B5 ( 12,5x20m ): 16 nền biệt thự
B6 ( 12,5x20m ): 16 nền biệt thự
B7 (12,5x20m ): 24 nền biệt thự
B8 ( 12,5x20m ): 14 nền biệt thự
B9 ( 12,5x20m ): 24 nền biệt thự
B10 ( 12,5x20m ): 24 nền biệt thự
B11 ( 12,5x20m ): 16 nền biệt thự
B12 ( 12,5x20m ): 22 nền biệt thự
B13 ( 12,5x20m ): 23 nền biệt thự
B14 ( 12,5x20m ): 14 nền biệt thự
B15 ( 12,5x20m ): 19 nền biệt thự
B16 ( 12,5x20m ): 15 nền biệt thự
B17 ( 12,5x20m ): 15 nền biệt thự
B18 ( 12,5x20m ): 14 nền biệt thự
V1 ( 8x20m ): 36 nền biệt thự
V2 ( 8x20m ): 36 nền biệt thự
V3 ( 8x20m ): 36 nền biệt thự
V4 ( 8x20m ): 32 nền biệt thự
V5 ( 8x20m ): 54 nền biệt thự
V6 ( 8x20m ): 50 nền biệt thự
V7 ( 8x20m ): 24 nền biệt thự
V8 ( 8x20m ): 45 nền biệt thự
P1 ( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P2( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P3( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P4( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P5( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P6( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P7( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P8( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P9( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P10( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P11( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P12( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P13( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P14( 5x20m ): 40 nền biệt thự
P15( 5x20m ): 40 nền biệt thự

Quí KH quan tâm đất nền Sadeco An Phú Tây Bình Chánh

XEM TIN ĐĂNG

K/gửi môi giới :0934070077-0918932223

Viber/zalo : 0934070077
***
Vị trí dự án :
Youtube :
Fanpage :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét