BẢNG GIÁ KDC QUẬN 7Dọc theo tuyến đường NGUYỄN HỮU THỌ (60m) có những dự án như sau :

Dọc theo tuyến đường NGUYỄN THỊ THẬP  ( 35m) có những dự án như sau :

Dọc theo tuyến đường LÊ VĂN LƯƠNG (30m) có những dự án sau :

Dọc theo tuyến đường NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (48m) có những dự án sau :

Dọc theo tuyến đường HUỲNH TẤN PHÁT có những dự án sau :

Dọc theo tuyến đường ĐÀO TRÍ có những dự án sau :

Dọc theo tuyến đường PHẠM HỮU LẦU  có những dự án sau :


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét