Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Khu 174 ha Thạnh Mỹ Lợi Quận 2-18 dự án nhà ở

Tổng quan Khu 174 ha Thạnh Mỹ Lợi Quận 2


TỔNG QUAN THẠNH MỸ LỢI QUẬN 2 :

KHU 174 HA-THẠNH MỸ LỢI :

 1. ·  KDC CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (SAIGON IPD)-THẠNH MỸ LỢI
 2. ·  KDC CÔNG TY BÌNH DƯƠNG-THẠNH MỸ LỢI
 3. ·  KDC HUY HOÀNG-THẠNH MỸ LỢI 
 4. ·  KDC HÀ ĐÔ-THẠNH MỸ LỢI
 5. ·  KDC PHÚ NHUẬN 1-THẠNH MỸ LỢI
 6. ·  KDC PHÚ NHUẬN 2 -THẠNH MỸ LỢI
 7. ·  KDC PHÚ NHUẬN 3-THẠNH MỸ LỢI
 8. ·  KDC PHÚ NHUẬN 4 -THẠNH MỸ LỢI
 9. ·  KDC QUANG TRUNG-THẠNH MỸ LỢI
 10. ·  KDC SAIGON MYSTERY VILLAS-THẠNH MỸ LỢI
 11. ·  KDC THẾ MINH-THẠNH MỸ LỢI
 12. ·  KDC TRUNG TIẾN-THẠNH MỸ LỢI
 13. ·  KDC VĂN MINH-PHƯỜNG AN PHÚ QUẬN 2
 14. ·  KDC PTN QUẬN 2-PHƯỜNG AN PHÚ 
 15. ·  KDC THẾ KỶ 21-PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY QUẬN 2
 16. ·  KDC BÁO TUỔITRẺ-PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY QUẬN 2
KHU 143 HA-THẠNH MỸ LỢI

 1. ·  KDC SỐ 1-143HA -THẠNH MỸ LỢI
 2. ·  KDC SỐ 5 (THUTHIEM VILLA)-THẠNH MỸ LỢI

16 Tuyến đường Khu Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 :
 1. Đồng Văn Cống (LTL 25B) : 60m
 2. Trương Văn Bang (đường số 2 ): 40m
 3. Nguyễn Văn Kỉnh (đường số 3): 20m
 4. Đường số 4 mới và cũ
 5. Sử Hy Nhan (đường số 6) : 20m
 6. Bát Nàn (đường A): 25m
 7. Tạ Hiền (đường A): 25m
 8. Lê Hiến Mai (đường B) : 20m
 9. Phan Văn Đáng (đường C): 60m
 10. Nguyễn An (đường C): 60m
 11. Nguyễn Thanh Sơn (đường D): 20m
 12. Đặng Như Mai (đường E): 20m
 13. Phan Bá Vành (đường J): 16m
 14. Nguyễn Địa Lô  (đường F): 20m
 15. Nguyễn Mộng Tuân : 12m
 16. Lâm Quang Ky (đường G): 25m
 17. Nguyễn Khoa Đăng (đường H): 40m
Youtube :
Fanpage : 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét