Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

14 thành phần hồ sơ Khai Thuế TNCN khi chuyển nhượng BĐS hình thành trong tương lai

Các thành phần hồ sơ Khai Thuế TNCN khi chuyển nhượng BĐS hình thành trong tương lai dành cho : HĐ góp vốn mua nền nhà, mua nhà, chung cư...!

PHÒNG CÔNG CHỨNG YÊU CẦU :

 • Hợp đồng góp vốn mua nền nhà, mua nhà, chung cư giữa Chủ đầu tư với người góp vốn
 • Giấy xác nhận công nợ (đã thanh toán tiền góp vốn), hoặc Hóa đơn VAT (nếu có)
 • Giấy xác nhận đồng ý cho chuyển chượng từ Chủ đầu tư
 • Giấy tờ tùy thân Người bán & mua : CMND, Hộ Khẩu, Giấy ĐK Kết hôn …

CHI CỤC THUẾ YÊU CẦU CÁC THÀNH PHẦN HỒ SƠ như sau :

 1. Tờ khai mẫu 03/BĐS-TNCN (số lượng 02 tờ, nếu cả hai vợ chồng cùng ký chuyển nhượng) (xem mẫu)
 2. Tờ khai đăng ký cấp MST (kèm hộ khẩu + CMND) nếu chưa có MST
 3. HĐ góp vốn mua nền nhà, mua nhà, chung cư giữa Chủ đầu tư & Người góp vốn ( 01 bản được sao y chứng thực)
 4. Phụ lục HĐ góp vốn, BB bàn giao BĐS  (nếu có) (sao y chứng thực)
 5. Văn bản chuyển nhượng liền kề trước đó kèm Thông báo thuế TNCN và chứng từ nộp thuế (nếu có); Giấy xác nhận của Chủ đầu tư đã hoán tất việc chuyển nhượng  ( sao y chứng thực)
 6. Văn bản chuyển nhượng được công chứng  (bản chính/sao y)
 7. Giấy Kết Hôn, Hộ Khẩu (sao y chứng thực )
 8. Phiếu chuyển hoặc Giấy xác nhận chấp thuận cho chuyển nhượng của Chủ đầu tư dự án (01 bản chính)
 9. Giấy xác nhận công nợ, Hóa đơn VAT, các loại chứng từ người góp vốn thanh toán cho Chủ đầu tư (bản chính/hóa đơn bản photo có mộc treo)
 10. Giấy xác nhận vị trí nhà đất  (bản chính) (xem mẫu)
 11. Giấy xác nhận về số thửa đất và tờ bản đồ (nếu trên hồ sơ không thể hiện)
 12. Giấy ủy quyền (nếu là người nộp thay) + CMND
 13. Hợp đồng ủy quyền (nếu có)
 14. Giấy tờ khác liên quan (nếu có)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ :
 • Tờ khai Thuế TNCN Mẫu 03 :

Lưu ý 1: 
 • Nếu cả hai vợ và chồng (02 người) cùng ký Văn bản chuyển nhượng: thì ghi 02 Tờ Khai (01 cho Chồng và 01 cho Vợ)
 • Ghi đầy đủ : Họ tên người bán & mua; Số CMND; Mã Số Thuế...Trường hợp không nhớ MST, thì phải ghi số CMND để cán bộ thuế kiểm tra lại MST.
 • Đơn xác nhận vị trí nhà đất :
 • Thành phần hồ sơ :

Lưu ý 2 :
 • Giấy Xác Nhận Công Nợ Hóa Đơn VAT phải trùng khớp với nhau tuyệt đối..! Vì vậy, phải kiểm tra số liệu thật chính xác trước khi đi Công chứng, và yêu cầu Kế Toán CĐT điều chỉnh kịp thời khi phát hiện có sai sót...Để không phải mất công quay về Kế Toán CĐTPhòng Công Chứng điều chỉnh lại từ đầu (vì Chi cục thuế sẽ ko tiếp nhận hồ sơ nếu số liệu có sai sót...).
 • Toàn bộ hồ sơ được photo chuẩn bị sẵn trước khi đi công chứng : 03-04 bộ 
LAND 24H tổng hợp & trải nghiệm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét