Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Hợp đồng thuê nhà niêm yết bằng tiền đô la Mỹ sao cho hợp lệ ?

Hợp đồng thuê nhà niêm yết bằng tiền đô la Mỹ sao cho hợp lệ ?Căn cứ hướng dẫn tại điểm b khoản 3 mục I Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ngày 27 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế.

"3. Đối với hợp đồng kinh tế mà trong nội dung của hợp đồng các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ cần phân biệt như sau:

  • b. Nếu trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc các bên không được phép thanh toán bằng ngoại tệ, nhưng sau đó các bên có thoả thuận thanh toán bằng Đồng Việt Nam hoặc trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên thoả thuận sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền định giá (để bảo đảm ổn định giá trị của hợp đồng) nhưng việc thanh toán là bằng Đồng Việt Nam, thì hợp đồng kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT và do đó không bị coi là vô hiệu toàn bộ.”

Theo đó, hợp đồng cho thuê nhà nói trên không được xem là vi phạm điều cấm của pháp luật (Điều 22 pháp lệnh ngoại hối năm 2005) và có vẫn giá trị pháp lý ràng buộc các bên tham gia trong hợp đồng.

Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà  tham khảo từ Công Ty DV BĐS Căn Hộ Xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét