Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Quy hoạch chi tiết 1/2000 liên phường 2-3-4-5-6-8-9-10 Quận 4 ( theo Quyết Định 883)

Quy hoạch chi tiết 1/2000 liên phường 2-3-4-5-6-8-9-10 Quận 4 ( theo Quyết Định 883)

Bản đồ quy hoạch giao thông liên Phường 2-3-4-5-6-8-9-10 Quận 4 :
NỘI DUNG CHÍNH :


1.      Diện tích khu vực : 154 ha được quy hoạch giới hạn như sau :
-         Phía Đông : giáp đường Đoàn Văn Bơ và Tôn Đản
-         Phía Tây : giáp đường Nguyễn Khoái
-         Phía Nam : giáp Kênh Tẻ
-         Phía Bắc : giáp Kênh Bến Nghé
2.      Tính chất của Khu vực quy hoạch :
-         Cải tạo, chỉnh trang kết hợp, xây dựng mới các khu dân cư hiện hữu lụp xụp thành các khu dân cư cao tầng hiện đại vớí đầy đủ công trình  dịch vụ công cộng và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng môi trường sống tốt hơn cho người dân.
-         Giải tỏa các khu nhà ở lấn chiếm kênh rạch và xây dựng các tuyến đường giao thông, công viên cây xanh ven kênh rạch. Bên trong thực hiện quy hoạch tái bố trí các khu dân cư ở cao tầng hướng nhìn ra kênh Bến Nghé, kênh Tẻ và các trục đường gỉao thông chính.
-         Giải tỏa, xây dựng mới khu công viên cây xanh-Thể dục thề thao tập trung.
3.      Các khu chức năng trong khu vục quy hoạch:   
-         Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 vả 10, quận 4 được quy hoạch xây dựng theo hình thức cải tạo, chỉnh trang nâng cấp kết hợp xây dựng mới các khu trên cơ sở các dự án phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng  kỹ thuật và dịch vụ công cộng đồng bộ và hiện đại, đem lại hiệu quả trong sử dụng quỹ đất đô thị.
-         Quy hoạch xây dựng nhằm tạo quỹ đất xây dựng các công trinh công cộng các cấp và các khu cây xanh công viên, vườn hoa đô thị, tạo các khoảng không gian trống thông thoáng trong các khu dân cư
-         Các công trình tín ngưỡng dân gian, công trình tôn giáo hiện hữu (như: đình, chùa, nhà thờ...) được giữ lại, chỉnh trang.
-         Về bố trí nhà ở, khu vực quy hoạch được phân chia thảnh 11 nhóm nhà ở, trong đó bố trí các công trình dịch vụ công cộng 03 cấp, cụ thể như sau:
                                                              i.      Nhóm nhà ở 1: Giới hạn bởi các tuyến đường: trục Bắc - Nam, Hoàng Diệu, Đoản Văn Bơ và Bến Vãn Đồn. Chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chinh trang kết hợp xây dựng mới cao tầng kết hợp công trình công cộng, trong đó có bố trí trường tiểu học và trung học cơ sở,
                                                           ii.      Nhóm nhà 2: Giới hạn bởi các tuyến đường: Khánh Hội, Hoàng Diệu, trục Bắc - Nam và Bến Vân Đồn. Chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới cao tầng kết hợp công trình công cộng, trong đó có bố trí trường tiểu học và trung học cơ sở. Công trình tôn giáo giữ nguyên hiện trạng.
                                                         iii.      Nhóm nhà ở 3: Giới hạn bởi các tuyến đường: s 1, Hoàng Diệu, Khánh Hội và Bến Vân Đồn. Chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới cao tầng, trong đó có bố trí trường tiểu học vả trung tâm văn hóa quận. Công trình tôn giáo giữ nguyên hiện trạng.
                                                         iv.      Nhóm nhà ở 4: Giới hạn bởi các tuyến đường; Nguyền Khoái, số 14 nối dài, s 1 vả Hoảng Diệu. Chức năng quy hoạch khu dan cư hiện hữu chinh trang kết hợp thương mại - dịch vụ. trong đó có bố trí trường mầm non.
                                                            v.      Nhóm nhà 5: Giới hạn bởi các tuyến dường: Nguyễn Khoải, Tôn Thất Thuyẽt, sô 3 và s 14 nối dài. Chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kêt hợp thương mại - dịch vụ, trong đó có bố trí 03 trường học. Công trình tôn giáo giữ nguyên hiện trạng.
                                                         vi.      Nhóm nhà 6: Giới hạn bởi các tuyến dường: số 3, Tôn Thất Thuyết. Khánh Hội và số 14 nối dài. Chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới cao tầng và công trình thương mại - dịch vụ. Công trình tôn giáo giữ nguyên hiện trạng.
                                                       vii.      Nhóm nhà 7: Giới hạn bởi các tuyến đường: Khánh Hội, Tôn Thất Thuyết, Tôn Đản vả Vĩnh Hội. Chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới công trình công cộng, trong đó có btrí trường tiểu học và mầm non. cỏng trình tôn giáo giữ nguyên hiện trạng.
                                                    viii.      Nhóm nhà 8: Giới hạn bởi các tuyến đường: số 48, Vĩnh Hội, trục Bắc - Nam và Lê Văn Linh. Chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang, khu trung tâm Thể dục thể thao quận 4 và khu công viên cây xanh. Công trình tôn giáo giữ nguyên hiện trạng.
                                                         ix.       Nhóm nhà ở 9: Giới hạn bởi các tuyến đường: số 48, Lê Vãn Linh, trục Bắc - Nam và Hoàng Dỉệu. Chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp công trình công cộng và thương mại - dịch vụ, Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 4. Công trình tôn giáo giữ nguyên hiện trạng.
                                                            x.       Nhóm nhà ở 10 : Giới hạn bởi các tuyến đường: trục Bắc - Nam, Tôn Đản, Đoàn Vãn Bơ và Lê Văn Linh. Chức nâng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xảy dựng mớỉ, khu công trình công cộng và chức năng hỗn hợp, Trong đó có bố trí 05 khu đất giáo dục và 02 khu công viên cây xanh tập trung. Công trinh tôn giáo giữ nguyên hiện trạng.
                                                         xi.       Nhóm nhà 11: Gỉớỉ hạn bởi các tuyến đường: trục Bắc Nam, Lê Văn Linh, Đoản Văn Bơ vả Hoảng Diệu. Chức năng quy hoạch là khu dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, khu công trình công cộng và chức năng hỗn hợp, trong đó có b trí trường tiểu học vả khu công viên cây xanh. Công trình tôn giáo giữ nguyên hỉện trạng.
  • Bản đồ sử dụng đất liên phường 2-3-4-5-6-8-9-10 Quận 4 :
xxxxxxxxxxxxxx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét